Gorlice – św. Andrzeja Boboli

Gorlice – św. Andrzeja Boboli

Udostępnij

Historia parafii

Parafia została erygowana w sierpniu 1983 r. przez bpa Jerzego Ablewicza, Biskupa Tarnowskiego. W 1984 r. wybudowano prowizoryczną kaplicę poświęconą przez bpa Jerzego Ablewicza w dniu 26.08.1984 r. Służyła ona jako kościół do dnia 03.05.1998 r., kiedy to przeniesiono nabożeństwa do nowego kościoła. Kaplica została rozebrana w 1998 r. Starania o budowę kościoła podjęto jeszcze przed utworzeniem parafii. Wymagane zezwolenie otrzymano w 1988 r. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił Ojciec Święty na Błoniach Krakowskich w 1983 r. Budowę kościoła rozpoczęto w 1990 r. Ponieważ kościół ten budowany jest na miejscu krwawej bitwy pod Gorlicami w dniu 02.05.1915 r., w której brał udział również ojciec Papieża Jana Pawła II, wzniesiony jest jako „Wotum Wdzięczności Bogu za Papieża Jana Pawła II”.
Kościół projektował architekt Julian Klimek z Krakowa. Projekty konstrukcyjne wykonali inżynierowie: Andrzej Kozłowski z żoną Krystyną i synem Wacławem. Nadzór budowlany sprawował Władysław Kotlinowski. Prace w dużej części wykonywano w czynie społecznym.
By zyskać odpowiednie oświetlenie, kościół zaprojektowano na rzucie „wygryzionego” kwadratu, po przekątnej. Wnętrze trójnawowe z filarami. Strop kasetonowy podwieszony do stalowej konstrukcji dachu.
Wnętrze zaprojektował także architekt Julian Klimek z Krakowa. Ołtarz główny Michał Wachowski. Krzyż zdobiący ołtarz to kopia wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła św. Marka w Krakowie. Obraz „Jezu, Ufam Tobie” i św. Andrzeja Boboli malował miejscowy malarz Michał Wachowski. On też jest autorem malowanej Drogi Krzyżowej wewnątrz kościoła oraz drugiej umieszczonej na ścianach zewnętrznych w formie płaskorzeźby. 22-głosowe organy to dar Parafii z Kemnath Stadt (Bawaria).
Cały kościół jest podpiwniczony. Część centralna podziemia przeznaczona jest na salę teatralną.
Świątynię uroczyście konsekrował bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, w dniu 11.10.1998 r., w dwudziestolecie Pontyfikatu Jana Pawła II. W dniu 14.09.2006 r. Ks. bp Kazimierz Górny dokonał erygowania i poświęcenia Drogi Krzyżowej – Kalwarii znajdującej się na wzgórzu na terenie parafii.

Mapa