Harklowa

Harklowa

Udostępnij

Historia parafii

Harklowa miała różne nazwy: Artlowa, Harlowa-Wola, a na końcu Harklowa. Zawdzięcza swoje powstanie Kazimierzowi Wielkiemu, który 13.05.1365 r. ustanowił sołectwo i zostawił fundusz na budowę kościoła parafialnego. Długosz pisze, że Harklowa miała kościół parafialny. Księga wykazu proboszczów z 1529 r. mówi, że uposażenie proboszczów w Harklowej stanowi grunt. Kościół parafialny był mały i drewniany. Spłonął 21.07.1894 r.
Nowy kościół, murowany, wybudował w ciągu dwóch lat ks. Stanisław Hański, który przybył do Harklowej w 1886 r. W dniu 09.07.1906 r. został on konsekrowany przez bpa Karola Fischera, sufragana przemyskiego pod wezwaniem św. Doroty. Drugi tytuł kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny otrzymał kościół za staraniem ks. Tadeusza Urbanika w 1942 r. w czasie II wojny światowej.
W 1959 r. kościół został pomalowany przez artystę Stanisława Szmuca. W dniu 06.11.1960 r., bp Wojciech Tomaka konsekrował nowe dzwony i poświęcił polichromię kościoła. W 1965 r. odnowiono ołtarze i chór, a w 1966 r. dano kolorowe okna. Nowy cmentarz założono w 1972 r.
W Harklowej działała parafialna szkoła, którą wybudował w 1882 r. ks. Józef Burgilewicz. Za ks. Stanisława Łukasika wyremontowano dach, elewację kościoła i odnowiono wnętrze. Odnowiono także kaplicę w Grudnej Kępskiej i wstawiono witraże

Mapa