Jabłonica

Jabłonica

Udostępnij

Historia parafii

Jabłonica położona na południowym stoku lesistego zbocza góry Liwocz, swymi początkami sięga XIV w. Pierwsza wzmianka o miejscowości Jablonicza w okolicy Biecza notowana jest w 1380 roku. Wraz z Lipnicą Górną, z którą tworzy obecnie parafię, od najdawniejszych czasów należała do parafii w Bączalu Dolnym, która została erygowana w 1348 roku. W 1972 roku wybudowano w Jabłonicy prowizoryczną kaplicę. W Lipnicy Górnej kościół filialny wybudowany został w 1981 roku. W 2000 roku ks. biskup Kazimierz Górny wyszedł z inicjatywą budowy kościoła w Jabłonicy i tworzenia nowej parafii. Zadanie to powierzył ks. Antoniemu Łagodzie. Wymagane zezwolenia pod budowę kościoła otrzymano w 2001 roku, w tym samym roku rozpoczęto budowę kościoła. Oficjalnie dekretem z dnia 19 marca 2003 roku wspomniany już biskup rzeszowski wydzielił z parafii Bączal Dolny miejscowości Jabłonica i Lipnica Górna, tworząc z nich nową parafię z kościołem parafialnym w Jabłonicy. Kamień węgielny został poświęcony i wmurowany 24 sierpnia 2003 roku. Kościół powstał w centrum wsi. Świątynia w rzucie z góry w kształcie krzyża, wyznacza świętość tego miejsca. Wykonany został z cegły, jednego ze starszych materiałów budowlanych, a ceglane ściany mają przypominać dawne świątynie średniowieczne. Projekt kościoła wykonał mgr inż. Andrzej Węgrzynowicz, a projekt techniczny konstrukcji kościoła mgr inż. Jerzy Kurczap. Prace w większości wykonali parafianie społecznie. Budowę ukończono w 2005 roku. 21sierpnia 2005 roku w uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Królowej ks. biskup Kazimierz Górny dokonał poświęcenia kościoła. W głównym ołtarzu kościoła zabytkowy, barokowy krucyfiks z początku XVIII wieku. Reprezentuje on typ rzeźby pełnoplastycznej, polichromowanej, wykonany z drewna lipowego. Wymiary ogólne 144 cm wysokości, 144 cm rozpiętości ramion. Biorąc pod uwagę cechy indywidualne wizerunku przypuszczać można, iż krucyfiks z Jabłonicy powstał w tym samym, krośnieńskim warsztacie, który wykonał krucyfiks tęczowy w dawnym kościele parafialnym w Haczowie. W ołtarzu bocznym figurka Madonny zrealizowana w konwencji półpełnej, w wariancie ikonograficznym, w którym Dzieciątko podtrzymywane jest na prawym ramieniu Maryi. Rzeźba ta, to jeden z najstarszych przykładów wczesnogotyckiej plastyki przenośnej na ziemiach Polski. Czas powstania jej określa się na pierwszą połowę XIV wieku. Rzeźba o wysokości 88 cm, z podstawą 102 cm, została wykonana z drewna lipowego i wywodzi się z warsztatu Mistrza Madonny z Michle. Był to anonimowy artysta działający na pograniczu czesko – morawskim w I połowie XIV wieku.

Wystrój wnętrza wykonali: płaskorzeźby ołtarzowe – Jerzy Bryndal, stacje drogi krzyżowej – Józef Bartoszek, witraże – Rafał Ziemski i Stefan Ulaszek, w Hucie Szkła w Jaśle, polichromię kościoła – Marek Niedojadło, Maria Grodecka. W niedzielę 7 października 2012 roku, ks biskup Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski dokonał konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Królowej w Jabłonicy.

Mapa