Jasionka

Jasionka

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Jasionka została erygowana 11.06.1966 r. Miejscowość Jasionka od najdawniejszych czasów pod względem administracji kościelnej była podzielona. Część południowa należała do parafii Zaczernie, zaś część północna i wschodnia do parafii Łąka. Gdy rzeka Wisłok na skutek wiosennych roztopów po 1770 r. wyszła ze swego koryta w Załężu i przez Trzebownisko dotarła do rzeczki Czarnej zmieniając odtąd swe koryto, odcięła tę część Jasionki, Wólkę Podleśną i część Stobiernej – należące wtedy do parafii Łąka. Wówczas Benedykt Grabiński, dziedzic Sokołowa zbudował kościół w Stobiernej, który w 1789 r. został poświęcony. Wówczas do nowej parafii Stobierna włączono część północną i wschodnią Jasionki. W 1892 r. dziedzic Jasionki Stanisław Jędrzejowicz podarował parcelę gruntową Siostrom Służebniczkom ze Starej Wsi, wybudował dom z przeznaczeniem na ochronkę dla biednych dzieci katolickich w Jasionce. Siostry Służebniczki ze Starej Wsi zostały zainstalowane 09.09.1892 r. W 1939 r. było w ochronce 59 dzieci. Oprócz tego Siostry prowadziły kursy kroju, szycia, gotowania i opiekowały się chorymi. Od początku, tj. od 1892 r. w Ochronce była kaplica przeznaczona dla fundatorów i dworu oraz dzieci z Ochronki. Wierni dalej uczęszczali na nabożeństwa do parafii Zaczernie lub do Stobiernej. W 1916 r. od strony południowej dobudowano małe prezbiterium i tam przeniesiono ołtarz, a duże drzwi zamykano, bo w kaplicy dzieci z Ochronki miały salę zajęć.
Wdowa po śp. Stanisławie Jędrzejowiczu, Helena ze Stojowskich uposażyła stałą kapelanię i przyjęła na mieszkanie kapelana. W latach od 1914 do 1931 r. był stały kapelan. Po jej śmierci w 1931 r. przez jakiś czas do kaplicy dojeżdżali księża z Zaczernia. Przed 1939 r. był ponownie stały kapelan. W dniu 04.10.1975 r. do Jasionki przybył ks. Józef Słysz jako wikariusz ekonom z prawami proboszcza. Przystąpił do organizowania parafii z części należącej dawniej do Zaczernia. Dnia 10.03.1994 r. proboszczem parafii Jasionka został mianowany Ks. Michał Leśniara. Poza obowiązkami duszpasterskimi powierzono mu troskę o budowę nowego kościoła parafialnego. Dnia 01.01.1995 r. nastąpiła zmiana granic parafii Jasionka. Do parafii została przyłączona część Jasionki, która dotychczas należała do parafii w Stobiernej. W dniu 05.05.1995 r. odprawiono pierwszą Mszę św. w sali katechetycznej koło szkoły, którą adoptowano na tymczasową kaplicę. 30.06.1996 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, poświęcił plac pod budowę nowego Kościoła parafialnego ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 09.09.1997 r. ks. dziekan Stanisław Wójcik poświęcił plac pod budowę kaplicy mszalnej w Tajęcinie. Kaplica jest już wybudowana i pokryta blachą. Dnia 10.06.1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy św. kanonizacyjnej św. Jana z Dukli odprawianej w Krośnie poświęcił kamień węgielny dla budującego się kościoła parafialnego w Jasionce. Dnia 19.07.1998 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, dokonał wmurowania kamienia węgielnego. Dnia 07.12.2003 r. Ks. Bp Kazimierz Górny dokonał poświęcenia kaplicy dojazdowej p.w. bł. Jana Balickiego w Tajęcinie. Dnia 14.06.2000 bp Kazimierz Górny ustanowił odpust parafialny ku czci MB Nieustającej Pomocy w kościele parafialnym na dzień 27 czerwca. 12.06.2001 bp Górny wydał dekret o przeniesieniu praw kościoła parafialonego na nowy kościół pw. MB Nieustającej Pomocy. Kaplica Sióstr Służebiczek zachowała prawo kaplicy domowej półpublicznej. W następnych latach podejmowano budowę nowej plebanii, którą ukończono w 2016 r. 26.06.2016 r. Bp Jan Wątroba konsekrował nowy kościół parafialny.

Mapa