Jasło – Chrystusa Króla

Jasło – Chrystusa Króla

Udostępnij

Historia parafii

Parafia p.w. Chrystusa Króla w Jaśle na osiedlu Brzyszczki została wydzielona z parafii Jasło – Fara. Pierwsza Msza św. połączona z poświęceniem placu pod przyszłą kaplicę miała miejsce 19.10.1986 r. Pierwszy odpust parafialny nowa wspólnota przeżywała 23.11.1986 r. Dekret utworzenia rektoratu wydał bp Ignacy Tokarczuk, w dniu 5.07.1987 r., natomiast 25.09.1988 r. ogłoszono dekret o erygowaniu parafii Chrystusa Króla w Jaśle. Parafia posiadała kaplicę, zbudowaną w 1987 r. Dnia 17.11.1989 r. nastąpiło poświęcenie nowej plebani. Do powstania i rozwoju parafii przyczynił się jej pierwszy proboszcz ks. Adam Szymański (1988-1995). W dniu 15.12.2001 r. Bp Edward Białogłowski poświęcił na terenie parafii tymczasową kaplicę p.w. Matki Bożej Królowej Polski. Terytorium parafii dekretem Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego z dnia 16.12.2001 r. zostało powiększone o Osiedle Hankówka, Ulaszowice, Na Kotlinę oraz miejscowość Gorajowice. Kolejnymi proboszczami byli: ks. Marian Gwizdak (1995-1999), ks. Jerzy Paradysz (1999-2012) i obecny ks. Grzegorz Bokota od 2012 r. 7 września 2013 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego.

Mapa