Jasło – Dobrego Pasterza

Jasło – Dobrego Pasterza

Udostępnij

Historia parafii

Inicjatywę budowy kościoła w Sobniowie podjęli w 1984 r. mieszkańcy Sobniowa, Łask i Wolicy na zebraniu w Domu Ludowym w Sobniowie. Uczestniczył w nim ówczesny dziekan jasielski i proboszcz parafii farnej ks. Kazimierz Trygar oraz ks. Henryk Barć. Wybrano Komitet Budowy Kościoła, któremu przewodniczył inż. Marek Winiarski. Inicjatywa zyskała aprobatę bpa Ignacego Tokarczuka, ordynariusza diecezji przemyskiej.
Przez dwa lata trwały uciążliwe starania u miejskich i wojewódzkich władz administracyjnych o lokalizację obiektu sakralnego i o nabycie odpowiedniego placu. Ostatecznie zakupiono w Sobniowie działkę o powierzchni 0,77 ha wraz z domem od Bronisława i Zofii Pięta. Budowa kościoła i punktu katechetycznego została powierzona wikariuszowi parafii farnej – ks. Marianowi Putyrze.
W nabytym domu zorganizowano kaplicę, którą 18.06.1986 r. poświęcił ks. Stanisław Kołtak, dziekan jasielski. W najbliższą niedzielę wierni zgromadzili się na pierwszą Mszę św., którą odprawił ks. M. Putyra. Parafię erygowano w dniu 28.06.1987 r. i otrzymała tytuł Dobrego Pasterza. Została ona wydzielona z parafii Jasło – Fara. Począwszy od 06.09.1987 r. parafia sobniowska objęła opieką duszpasterską również Glinik Nowy (należący wówczas do parafii Glinik Polski), zaś 06.01.1993 r. miejscowość ta została włączona do parafii Jasło – Sobniów.
Prace przy budowie kościoła i domu parafialnego rozpoczęto w kwietniu 1988 r. Projekt dwupoziomowej świątyni i domu parafialnego opracowali architekci Janusz Hanuś i Bronisław Dominik.
Liturgię w nowym kościele w Sobniowie rozpoczęto sprawować 11.10.1991 r., dalej jednak trwały prace związane z wyposażeniem wnętrza. Poświęcenia kościoła dokonał 10.11.1991 r. bp Ignacy Tokarczuk.
W parafii istnieje kościół filialny w Gliniku Nowym. W latach 80-tych mieszkańcy Glinika Nowego podjęli inicjatywę wybudowania kościoła w swojej wsi. Maria Stanek ofiarowała na ten cel działkę o powierzchni 30 arów. Wiosną 1986 r. bp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia placu pod budowę świątyni. Budowę kościoła poprzedziło wzniesienie prowizorycznej kaplicy.
Pracę przy budowie kościoła rozpoczęto 09.07.1989 r. Majstrem budowy był Karol Łopatkiewicz. Wiosną 1990 r. przystąpiono do wznoszenia murów. W dniu 21.10.1990 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, którego dokonał bp Stefan Moskwa. Dalsze prace budowlane przy świątyni rozpoczęto w maju 1991 r. Kościoł pobłogosławił w dniu 13.09.1992 r. bp Edward Białogłowski. Uroczystego poświęcenia świątyni i ołtarza dokonał ks. bp Kazimierz Górny w dniu 19.11.2006 r.

Mapa