Jasło – Matki Bożej Królowej Świata

Jasło – Matki Bożej Królowej Świata

Udostępnij

Historia parafii

Kaplica w Niegłowicach została utworzona podczas II wojny światowej w 1944 r. We wrześniu 1944 r. na skutek działań wojennych zostali wysiedleni mieszkańcy Jasła i gromad: Brzyszczki, Hankówka, Sobniów, Wolica, Czeluśnica, Łaski, Żółków. Ponieważ mieszkańcy Niegłowic i Brzyścia zostali na miejscu, ówczesny wikariusz jasielski ks. dr Stanisław Mierzwa przybył do Niegłowic i za zgodą ówczesnych władz gromadzkich utworzył w Domu Ludowym w Niegłowicach placówkę religijną. Sala teatralna została przystosowana do potrzeb kultu i poświęcona przez ks. dra Stanisława Mierzwę dnia 15.11.1944 r. Od 1949 r. do października 1956 r. trwał spór o kaplicę między Powiatowym Referentem Wyznań w Jaśle a mieszkańcami Niegłowic. Władze powiatowe chciały zlikwidować kaplicę, zaś ludzie będąc przekonani, że Dom Ludowy jest ich własnością t.j., gromady, wszelkimi siłami starali się ją utrzymać. Wzgląd praktyczny przemawiał za tym, że lepiej mieć kaplicę na miejscu, niż iść do kościoła parafialnego w Jaśle 5-6 km. Ostatecznie po październiku 1956 r. władze odstąpiły od swoich zamiarów a katolicy Niegłowic i Brzyścia dzięki modlitwom, wytrwałości i nieugiętości utrzymali kaplicę. W styczniu 1957 r. wniesiono prośbę do Kurii Biskupiej w Przemyślu o utworzenie samodzielnej parafii. Bp Franciszek Barda Ordynariusz Przemyski, wyraził zgodę, ale sprzeciwiło się Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Stało się tak na skutek sprzeciwu małej grupy mieszkańców Niegłowic, którzy chcieli oddać kaplicę Zgromadzeniu Księży Michalitów z Miejsca Piastowego, ale Zgromadzenie darowizny tej nie przyjęło. Bp Franciszek Barda – dekretem z dnia 04.05.1957 r. ustanowił w Niegłowicach Wikariat Eksponowany Parafii Farnej w Jaśle, z prawem spełniania wszystkich funkcji duszpasterskich i wydawania metryk. Od tego czasu kościół rzymsko – katolicki w Niegłowicach ma charakter osoby prawnej. 11.04.1991 r. Urząd Wojewódzki w Krośnie wydał decyzję o prawie własności całej nieruchomości, tj. kościoła i sąsiednich parceli na rzecz parafii w Niegłowicach. W 1994 r. dokonano remontu wnętrza kościoła. W 1997 r. wybudowano plebanię. W 1999 r. rozpoczęto generalną przebudowę i remont kościoła jako wotum Roku Jubileuszowego. Kościół został konsekrowany przez ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej, dnia 22.08.2007 r.

Mapa