Jasło – św. Antoniego

Jasło – św. Antoniego

Udostępnij

Historia parafii

Parafia św. Antoniego powstała w 1969 r. z podziału parafii farnej w Jaśle. Posiada kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego wybudowany w latach 1957- 1963 u zbiegu ulic 3 Maja i Szopena, projektantem był architekt Zbigniew Kupiec. Kościół poświęcono 06.10.1963 r. Cudowna figura św. Antoniego ustawiona była w prezbiterium do 1975 r. W 1975 r. dokonano przebudowy bocznych ołtarzy według projektu Mariana Skrzypka. Nawę po stronie Ewangelii przeznaczono na kaplicę św. Antoniego. Zgodnie z życzeniem władz prowincjalnych przeniesiono tu figurę św. Antoniego. Druga nawa została poświęcona Matce Bożej. W latach siedemdziesiątych postarano się o organy 32 – głosowe i trzy dzwony. Abp Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół 11.05.1980 r. Od 1 stycznia 1997 r. kościół został podniesiony do rangi sanktuarium św. Antoniego. Kaplicę przebudowano według projektu inż. arch. Adama Przewoźnika od września do grudnia 1997 r., a poświęcono 21.03.1998 r.

Mapa