Jasło – św. Stanisława

Jasło – św. Stanisława

Udostępnij

Historia parafii

Parafia p.w. św. Stanisława w Jaśle została erygowana przez bpa Ignacego Tokarczuka. Terytorium jej wydzielono z parafii farnej w Jaśle. 01.06.1971 r. pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Kołtak. Kościół parafialny stanowi dawna Kaplica Gimnazjalna, która stanowiła u swego początku integralną część jasielskiego Gimnazjum powstałego 1868 r. Dnia 28.05.1892 r. położono kamień węgielny, a już 07.12.1893 r. kaplicę poświęcono. Inicjatorem budowy był dyrektor Gimnazjum Klemens Sienkiewicz. Opiekę nad kościołem sprawował katecheta Gimnazjum.
Po wysiedleniu mieszkańców Jasła w dniach 13-15.09.1944 r. kościół został spalony. Pozostały jedynie mury i sklepienie prezbiterium. W 1949 r. ukończono restaurację kościoła. W 1950 r. bp Franciszek Barda podniósł kaplicę do rangi kościoła filialnego, a rektorem mianował ks. Aleksandra Gotfryda. Przez całe lata trwało upiększanie kościoła i jego remonty. W 1974 r. wstawiono witraże. W 1976 r. zbudowano organy.
Główny ołtarz przedstawia postać Matki Bożej, po bokach usytuowane są postacie św. Stanisława BM, patrona kościoła i św. Stanisława Kostki. Dwa ołtarze w nawach bocznych zostały wykonane przez braci Mieczysława i Romualda Naszkiewiczów z Jasła wg projektu artysty rzeźbiarza Stanisława Smoczeńskiego z Wojaszówki. Polichromię wnętrza zaprojektował i wykonał prof. Stanisław Jakubczyk.
W latach 1977-1986 wybudowano dom parafialno-katechetyczny. W 1996 wykonano kute ogrodzenie. W 1999 r. wymieniono strop świątyni. W 2014 r. dokonano wymiany dachu: więźby i pokrycia blachy aluminiowo-cynkowej oraz rekonstrukcji wieżyczki z sygnaturką.

Mapa