Jawornik

Jawornik

Udostępnij

Historia parafii

Jawornik (Jaworznik), wieś położona centralnie w dorzeczu Wisłoka i Stobnicy, posiadająca ślady osadnictwa prehistorycznego. Pierwsze zapisy dotyczące wsi Jawornik ujawnia „Kodeks Tyniecki ”, wzmiankując o nim w 1414 roku za panowania króla Jagiełły. Dlatego przyjęto tę datę za początek jej założenia.
Później stała się dziedziczną wsią braci Machowskich: Jana i Mikołaja.
Na początku XV wieku Jawornik należał do parafii w Strzyżowie, ale już od roku 1460 na tym terenie funkcjonowała kaplica dojazdowa. Następnie Biskup Krakowski Jan Gruszczyński, założył w Jaworniku parafię pw. Św. Marii Magdaleny. Z biegiem lat Jawornik należał do parafii w Konieczkowej, a następnie w Niebylcu.
Obecny kościół w Jaworniku został wybudowany w latach1994 —1996, dzięki wielkim staraniom Komitetu Budowy Świątyni, którego przewodniczącym był Marian Magiera oraz proboszcza niebyleckego ks. Stanisława Stęchłego.
Bp Kazimierz Górny Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej w dniu 26 maja 1996 roku poświecił kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Następnie 23.08.1998 r. utworzył Rektorat Jawornik Niebylecki, który funkcjonował przez 10 lat. Jego pierwszym rektorem został mianowany ks. Jan Krzywiński. Od 16.11.2002 r. nowym rektorem został mianowany ks. Adam Kaczor. W dniu 24.08.2008 r. Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny wydał dekret erygujący parafię w Jaworniku i mianujący Ks. Adama Kaczora pierwszym proboszczem.
Przygotowując się do Jubileuszu 600-lecia Jawornika, parafia wybudowała i oddała do użytku w ciągu dwóch lat 2013-2014 kaplicę cmentarną przedpogrzebową, którą 16.11.2014 r. poświęcił i nadał jej imię św. Marii Magdaleny. Ks. Bp Jan Wątroba, nowy Biskup Rzeszowski.

Mapa