Kamień – MB Częstochowskiej

Kamień – MB Częstochowskiej

Udostępnij

Historia parafii

Miejscowość Kamień Podlesie przynależała pierwotnie do parafii w Kamieniu. Od 1975 roku msze święte niedzielne dla starszych i chorych odprawiane były w domach prywatnych. Wzrost liczby mieszkańców miejscowości zrodził inicjatywę budowy własnej świątyni w Kamieniu Podlesiu. Plac pod budowę przekazała Stanisława Koleśnikowicz, niedługo później postawiono magazyn na materiały budowlane, który po stosownej adaptacji stał się miejscem sprawowania kultu. Zawiązany Komitet Budowy, wraz z parafianami pod przewodnictwem ówczesnego proboszcza ks. prał. Tadeusza Wójcickiego, podjął budowę nowego kościoła. Jego poświęcenia dokonał bp przemyski Ignacy Tokarczuk w 1984. W dniu 03.07.1988 r. bp Ignacy Tokarczuk erygował nową parafię Krzywa Wieś – Podlesie pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Maksymiliana. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Stanisław Rydzik. Staraniem ks. proboszcza i parafian przygotowano kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej do konsekracji oraz podjęto budowę kościoła i plebanii w Krzywej Wsi. Erygowany został także cmentarz parafialny w Kamieniu Podlesiu. Po śmierci ks. Stanisława Kosa – drugiego proboszcza parafii – 03.05.2009 decyzją ks. bp Kazimierza Górnego parafia Krzywa Wieś – Podlesie została podzielona na dwie oddzielne placówki: parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego w Krzywej Wsi oraz parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kamieniu Podlesiu. Nowym proboszczem parafii został mianowany ks. Stanisław Buszta. Zmiany administracyjne w 2016 roku włączyły miejscowość Kamień Podlesie do miejscowości Kamień. W ostatnich latach budowano w Kamieniu Podlesiu plebanię, którą ukończono w 2016 r.

Mapa