Kamień – Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kamień – Najświętszego Serca Pana Jezusa

Udostępnij

Historia parafii

Historia kościoła w Kamieniu pokrywa się nieomal z historią parafii i liczy niespełna 100 lat. Wieś Kamień została założona w 1578 r. przez króla Polski Stefana Batorego jako wieś królewska. Kamień nie miał własnej parafii przez ponad 300 lat. W 1599 r. został przyłączony przez bpa Jerzego Radziwiłła, Biskupa Krakowskiego, do parafii Górno. Później, w 1603 r. bp Bernard Maciejowski, Biskup Krakowski, wcielił Kamień do parafii Jeżowe. Następnie wieś ta należała po części do obydwu sąsiednich parafii (od 1702 r.) W 1891 r. powstała myśl budowy kościoła w Kamieniu, którą podjęto z entuzjazmem. W dniu 15.06.1901 r. kościół został konsekrowany przez bpa Karola Józefa Fischera, sufragana przemyskiego, p.w.Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Plan budowy wykonał architekt Teodor Talowski. Wraz z budową kościoła rozpoczęli mieszkańcy starania o erygowanie w Kamieniu samoistnej parafii. W dniu 04.06.1907 r. bp Józef Sebastian Pelczar, Ordynariusz Przemyski, erygował nową parafię. Pierwszym duszpasterzem – administratorem w Kamieniu był ks. Ignacy Antoniewski. Pierwszym proboszczem w Kamieniu był ks. Paweł Malinowski. Po zbudowaniu kościoła kontynuowano wyposażenie wnętrza. Zakupiono w Wiedniu ołtarz wielki w stylu gotyckim z polichromowaną rzeźbą Najświętszego Serca Pana Jezusa ukazującego się grupie parafian z duszpasterzem w centralnej części ołtarza. Po obu stronach ołtarza umieszczone są figury naturalnej wielkości świętych polskich patronów: św. Wojciecha, św. Stanisława bpa, św. Kazimierza Królewicza i św. Stanisława Kostki. W 1937 r. zbudowano stylowe organy. Następnie sprawiono ołtarze boczne, dzwony, które zostały zabrane przez Niemców. Obecnie są nowe, wykonane w latach pięćdziesiątych. Kościół po wojnie otrzymał polichromię. Zaraz po zbudowaniu kościoła stanęła nowa plebania. Ustalone przy erygowaniu granice parafii pozostały nie zmienione aż do 1988 r., w którym z parafii Kamień została wydzielona nowa parafia Krzywa Wieś – Podlesie.

Mapa