Kamień – św. Maksymiliana Kolbe

Kamień – św. Maksymiliana Kolbe

Udostępnij

Historia parafii

Miejscowości Krzywa Wieś i Podlesie należały do parafii w Kamieniu. Pragnieniem ludzi było mieć własnego duszpasterza oraz świątynię. Msze Święte niedzielne dla starszych i chorych w Podlesiu i Krzywej Wsi, jako zalążek duszpasterstwa, były od czasu do czasu odprawiane od 1975 r. w domach prywatnych. Z czasem odbywały się w każdą niedzielę. W 1981 r. padła propozycja budowy kościoła w Podlesiu a Mszę Świętą zaczęto odprawiać zaadaptowanym magazynie na materiały budowlane. Po wybudowaniu kościoła w Podlesiu staraniem ks. Tadeusza Wójcickiego, Komitetu Budowy i mieszkańców Podlesia i parafian z Kamienia i Krzywej Wsi, w czasie jego poświęcenia poswatała propozycja, aby powoli przygotować powołanie samodzielnej parafii. Kościół w Podlesiu został poświęcony w 1984 r. a konsekrowany 22. 09. 1991 r. Natomiast w 1983 r. w Krzywej Wsi poświęcono drewniany kościół – kaplicę, gdzie przeniesiono odprawianie Mszy Świętej z domów prywatnych. Od tego czasu także mieszkańcy Krzywej Wsi myśleli o utworzeniu samodzielnej jednostki duszpasterskiej. Obie miejscowości włączono więc do nowej parafii Krzywa Wieś – Podlesie, posiadającej wówczas kościół w Podlesiu i drewnianą kaplicę w Krzywej Wsi. Erygował ją dnia 12. 07. 1988 r. bp Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Diecezji Przemyskiej. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Rydzik. Nowy proboszcz kontynuował rozpoczętą przez ks. Tadeusza Wójcickiego budowę nowego kościoła w Krzywej Wsi od roku 1988. Kościół parafialny w Krzywej Wsi został pobłogosławiony 22. 09. 1991 r. Uroczystej konsekracji kościoła i ołtarza w Krzywej Wsi dokonał ks. Bp Kazimierz Górny , Biskup Rzeszowski, w dniu 14. 08. 2008 r. Następnie decyzją tegoż Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego 1. 10. 2009 r. w Podlesiu została erygowana samodzielna parafia Matki Bożej Częstochowskiej, której proboszczem został ks. mgr Stanisław Buszta.

Mapa