Kąty

Kąty

Udostępnij

Historia parafii

Miejscowość Kąty leży w dolinie rzeki Wisłoka, w jej górnym biegu. Wioska położona jest 296 m.n.p.m. na szlaku wiodącym z Nowego Żmigrodu do Krempnej w Dolinie Beskidu Niskiego. Pierwsze o niej wzmianki pochodzą z 1398 r. Nieco więcej wiadomości pochodzi z XV w. Wieś Kąty od początku swego istnienia należała do parafii Nowy Żmigród. Jak wspominają Kroniki Kościoła i Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Kątach: „Prawie przez osiem wieków Lud Boży z Kątów wędrował od 5 do 9 kilometrów na nabożeństwa do macierzystego kościoła w Nowym Żmigrodzie. Część wiernych chodziła do bliżej położonych sąsiednich parafii Skalnik i Desznica”.
Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Kątach utworzona została przez bpa Ignacego Tokarczuka, Biskupa Przemyskiego w 1987 r., po wybudowaniu kościoła w Kątach. Na plebanii od 1995 r. funkcjonuje Stacja Opieki Caritas, którą prowadzą Siostry Miłosierdzia św. Wicentego a’ Paulo. W 1999 r. na Górze Grzywackiej zbudowano krzyż milenijny z wieżą widokową.

Mapa