Kielanówka

Kielanówka

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Kielanówka, sięgająca swym początkami wieku XV, przez wiele stuleci należała do parafii w Zabierzowie. Znaczny dystans dzielący ją od świątyni parafialnej utrudniał jej mieszkańcom udział w nabożeństwach religijnych, a dzieciom – dodatkowo udział w nauce religii. Toteż w latach 80-tych XX w. wyszli oni z inicjatywą wybudowania tam kaplicy mszalnej połączonej z salą katechetyczną. Zamiar ten spotkał się z życzliwym wsparciem proboszcza parafii ks. Stanisława Rejmana. W 1982 r. przy pomocy członków Komitetu Budowy Domu Katechetycznego z Kaplicą rozpoczęto jego realizację. Najpierw dzięki życzliwości małżeństwa Zofii i Floriana Byjoś pozyskano odpowiednią parcelę położoną pośrodku wsi, a następnie w kwietniu 1983 r. rozpoczęto budowę dwukondygnacyjnego obiektu, mieszczącego w dolnej części salę katechetyczną, a w górnej – kaplicę mszalną. Projekt obiektu wykonał inż. arch. Jerzy Nosek. Prace budowlane zakończono na wiosnę 1984 r., a ich uwieńczeniem było poświęcenie kaplicy pw. bł. Urszuli Ledóchowskiej, dokonane 21 IV 1984 r. przez proboszcza zabierzowskiego, ks. S. Rejmana. Od tego czasu służyła ona jako świątynia filialna parafii Zabierzów. W 2000 r., wraz z zamieszkaniem w Kielanówce ks. Marka Buchmana, formalnie wikariusza w Zabierzowie, rozpoczęła się droga ku utworzeniu tam samodzielnej parafii. Kapłan ten otrzymał od bp. K. Górnego zadanie przygotowania warunków do zaistnienia nowej jednostki kościelnej. W 2002 r. podjął konieczne ku temu inwestycje: rozbudowę kościoła według projektu inż. Krystyny Drozd (w 2010 r. nie była jeszcze ukończona) oraz budowę plebani (ukończona w 2008 r.). Dnia 24 maja 2010 r. bp K. Górny erygował w Kielanówce parafię pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, a pierwszym proboszczem został ks. M. Buchman.

Mapa