Kołaczyce

Kołaczyce

Udostępnij

Historia parafii

Początki pierwszego kościoła w Kołaczycach sięgają XII w. Należał on wówczas do parafii w Kleciach. Jak wynika z licznych dokumentów historycznych w późniejszym czasie został wybudowany nowy kościół murowany, który należał do dekanatu w Zręcinie koło Krosna. Pierwszy kościół parafialny w Kołaczycach uposażony został przez opata tynieckiego Henryka IV w 1339 r. Tę datę przyjmuje się jako początek parafii Kołaczyce. Kościół ten pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przetrwał do 1474 r. – kiedy to został spalony przez wojska węgierskie i całkowicie zniszczony.
Wybudowano zatem nowy kościół drewniany pod tym samym wezwaniem – spłonął on w pożarze w 1540 r. W 1552 r. wybudowano następny kościół drewniany – był to już trzeci a może nawet czwarty z kolei kościół w Kołaczycach. Był on obszerny, drewniany, pokryty gontem z podcieniami dookoła, wewnątrz posiadał trzy ołtarze. I ten kościół również spalił się w 1598 lub 1596 r. Kolejny kościół poświęcono 09.11.1615 r. była to świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny lub jak podaje inne źródło historyczne pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Apostołów Piotra i Pawła. Kościół ten istniał aż do 1903 r., w którym został rozebrany, a w jego miejsce wybudowany kościół obecny.
W czasie trzyletniej budowy kościoła nabożeństwa odbywały się początkowo w kaplicy cmentarnej, później wybudowano specjalną salę (obecna sala kina), w której odprawiano nabożeństwa, aż do ukończenia budowy. Projekt obecnego kościoła wykonał architekt Stanisław Majerski. Kościół ten został wybudowany w latach 1903 – 1906 za staraniem ks. Józefa Wiejowskiego i ks. Franciszka Matka. Kamień węgielny wraz z aktem erekcyjnym położono 26.07.1903 r. Poświęcenia kościoła dokonano w dniu święta jego patronki św. Anny 26.07.1906 r.

Mapa