Kolbuszowa Górna

Kolbuszowa Górna

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Kolbuszowa Górna rozciąga się na południe od Kolbuszowej wzdłuż drogi do Rzeszowa na przestrzeni 5 km. Jej mieszkańcy w 1989 r. rozpoczęli starania o pozwolenie na budowę świątyni, które zaowocowały zatwierdzeniem przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie 14.11.1991 r. pozwolenia na budowę kościoła według projektu inż. Józefa Szczebaka.
Następnym etapem przygotowania do budowy świątyni było uzyskanie pozwolenia od władz Urzędu Rejonowego w Kolbuszowej, co nastąpiło 23.04.1992 r.
24.05.1992 r. na placu, gdzie miała powstać świątynia odprawiono pierwszą Mszę Św. podczas której poświęcono plac oraz Krzyż, który od tamtego czasu jest ustawiony na placu przykościelnym.
Budowę świątyni rozpoczęto 06.08.1992 r., a po dwóch latach 28.08.1994 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, której przewodniczył bp Kazimierz Górny, ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.
Parafię w Kolbuszowej Górnej erygował 01.01.1995 r. bp Kazimierz Górny. W powstaniu parafii i wzniesieniu świątyni dużą rolę odegrał ks. prałat Marian Jachowicz, proboszcz macierzystej parafii w Kolbuszowej. Dnia 25.10.2009 r. Ks. Bp Edward Białogłowski dokonał poświęcenia kaplicy cmentarnej p.w. Podwyższenia Krzyza św.

Mapa