Krempna

Krempna

Udostępnij

Historia parafii

Prawosławna cerkiew pw. św. Kosmy Damiana w Krempnej wymieniona jest już w 1507 roku. Obecny kształt otrzymała w czasie przebudowy w 1782 r. dokonanej przez ówczesnego proboszcza greckokatolickiego. W 1835 r. powstała szkoła parafialna. W okresie międzywojennym zrodził się pomysł budowy kościoła rzymskokatolickiego dla nielicznych Polaków zamieszkujących Krempną i okolice. W 1939 roku poświęcono kamień węgielny i rozpoczęto budowę, ale wojna przerwała prace, od których później odstąpiono. W czasie akcji „Wisła” mieszkańcy zostali wysiedleni, a cerkiew i grunty parafialne przeszły na Skarb Państwa. Wysiedlenia uniknął proboszcz greckokatolicki, ks. Jan Wysoczański (+ 1981), który przez kilkanaście lat posługiwał także napływowej ludności rzymskokatolickiej. W lipcu 1969 r. bp Ignacy Tokarczuk erygował parafię rzymskokatolicką w Krempnej. Dawna cerkiew pełniła funkcję kościoła parafialnego do 2004 r. Ostatni remont generalny cerkwi przeprowadzonono w 2007 r. Posiada ona bogate wyposażenie ikonograficzne, obecmie w całości odrestaurowane.
W latach 2001-2004 wzniesiono nowy kościół parafialny. Poświęcił go bp Kazimierz Górny 14.11.2004 r. i konsekrował 20.08.2006 r.
W Kotani znajduje się kościół filialny – dawna cerkiew greckokatolicka, wybudowana (lub przebudowana) na przełomie XVIII i XIX wieku, w całości pokryta gontem, remontowana w 1965 r. i w 2004 r.. Wyposażona w unikatowe ikony z XVII i XVIII w.
Drugi kościół filialny znajduje się w Grabiu. Na miejscu spalonej w 1953 r. cerkwi greckokatolickiej wybudowano w 1957 r. małą kaplicę drewnianą. Rozbudowana i poświęcona w 1994 r. Służy mieszkańcom Grabiu, Ożennej i Wyszowatki.

Mapa