Kryg

Kryg

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Kryg, wydzielona z parafii Libusza, została erygowana przez bpa Leona Wałęgę w 1930 r.
Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski został wybudowany w latach 1932 – 1934 za czasów pierwszego proboszcza ks. Adama Chmiela. Kościół murowany z cegły, trzynawowy, w stylu barokowym, kryty blachą. Kościół został konsekrowany przez abpa Jerzego Ablewicza 03.05.1964 r. W ołtarzu głównym na frontowej ścianie, na marmurowych cokołach znajdują się postacie świętych wykonane z kamienia pinczowskiego. W środku figura Matki Bożej Królowej Polski z berłem w ręce, z koroną na głowie. Po bokach postacie: św. Wojciech, św. Jan Kanty, bł. Bronisława, św. Jadwiga Śląska, św. Kazimierz, św. Stanisław Kostka. W lewej nawie bocznej ołtarz Serca Pana Jezusa. Po prawej chrzcielnica wykonana z kamienia, a nad nią mozaika przedstawiająca Chrystusa rozmawiającego z Nikodemem.
Kościół posiada organy piętnastogłosowe, sprawione staraniem ks. Stanisława Gąsiorka w 1991 r. W 1998 r. została wykonana polichromia kościoła, a w 1999 r. nowa elewacja zewnętrzna kościoła. Plebania murowana, kryta blachą, zbudowana w 1933 r., odremontowana w latach 1993 – 1994 r. W ostatnich latach podjęto prace: chodnik wokół kościoła z kostki brukowej (2000 r); ogrodzenie kościoła betonowe obłożone kamieniem (2001-2002); kaplica przedpogrzebowa, budowana w latach 2011-2012.

Mapa