Łączki Jagiellońskie

Łączki Jagiellońskie

Udostępnij

Historia parafii

Obecna świątynia stoi na miejscu kościółka z drewna, w którym słynął łaskami obraz Pani Łączkowskiej. Adam Pełka, właściciel Łączek, w 1748 r. rozpoczął budowę obecnego kościoła, używając, jak podanie niesie, kamieni ze starego zamku Jagiełły w Łączkach. Konsekracji dokonał w 1758 r. bp Andrzej Pruski, Biskup Przemyski i miejscowy proboszcz. Kościół w Łączkach był filią kościoła parafialnego w Łękach. W 1772 r. kolator A. Pełka utworzył fundację dla dwóch mansjonarzy przy kościele w Łączkach: jako stróżów cudownego obrazu Matki Bożej.
03.05.1800 r. spłonął kościół parafialny św. Marcina w Łękach Strzyżowskich. Dlatego w 1802 r. za ks. proboszcza J. Tokarskiego przeniesiono siedzibę parafii do Łączek Jagiellońskich.
W 1811 r. dekretem bpa A. Gołaszewskiego kościół w Łączkach Jagiellońskich został uznany jako parafialny. W 1885 r. gruntownie kościół odrestaurowano. Jest to kościół w stylu barokowym, jednonawowy, o sklepieniu pułapowym.
W części prezbiterium po obu stronach są zakrystia i skarbiec. Obok skarbca jest kaplica zbudowana na pamiątkę jubileuszu w 1876 r. Trzy ołtarze w stylu barokowym. Chrzcielnica z 1750 r. Największą czcią otaczany jest łaskami słynący obraz NMP rzeźbiony w drewnie. Oblicze Madonny i Dzieciątka Jezus jest malowane. O wielkim nabożeństwie do Matki Bożej Łączkowskiej świadczyły liczne złote wota, które ręka świętokradcy zabrała, oraz 19 odpustów, na które bardzo licznie ściągała ludność z okolic.
W latach 1955/56 za ks. proboszcza J. Ramockiego ponownie kościół został odrestaurowany: tynki zewnętrzne, światło i malowanie. Od 1993 r. trwają ponownie gruntowne prace konserwatorskie obiektu sakralnego.

Mapa