Łączki Kucharskie

Łączki Kucharskie

Udostępnij

Historia parafii

Pierwsza wzmianka o parafii w Łączkach Kucharskich pochodzi z 1326 r. Z parafii tej zostało wydzielonych kilka parafii. W 1596 r. kard. J. Radziwiłł erygował parafię w Małej, w 1957 r. bp Jan Stępa, Biskup Tarnowski, erygował parafię w Niedźwiadzie, zaś w 1982 r. bp Jerzy Ablewicz, Biskup Tarnowski, erygował parafię w Gliniku. Poprzedni drewniany kościół spalił się w styczniu 1851 r., a obecny murowany został wybudowany w latach 1864-69, konsekrowany 08.07.1892 r. przez bpa Ignacego Łobosa. W 1913 r. została podwyższona wieża. Ponieważ kościół jest wybudowany w kotlinie na skrzyżowaniu źródeł wodnych, stale pękał i groziło mu zamknięcie. Ks. Stanisław Pękala w czasie remontu w 1956 r. odłączył nawę główną od wieży przez wybudowanie nowej ściany frontowej, ale dopiero odwodnienie i drenaż terenu w 1965 r. przyczyniły się do prawie zupełnej stabilizacji kościoła.
W kościele wymieniono tynki, a polichromię figuralną wykonał mgr Józef Kawałka z Krakowa w 1967 r. W latach 1974-77 został wykonany nowy wystrój prezbiterium z marmurowym ołtarzem, wg projektu J. Klimka. Obok kościoła stoi dzwonnica z trzema dzwonami. Jeden z nich w czasie wojny uratowali parafianie przed konfiskatą. Dwa pozostałe odlane w 1956 r. Przy kościele była szkoła od 1595 r. Szpital parafialny istniał już w 1721 r.

Mapa