Lipinki

Lipinki

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Lipinki założył Kazimierz Wielki w 1363 r. na prawie niemieckim. Parafia powstała pod koniec XIV wieku. Dawna nazwa wsi „Lipniki” została zmieniona w XVI wieku na ” Lipinki”. W historii Lipinek notuje się trzy kościoły rzymsko-katolickie. Pierwszy kościół drewniany p.w. św. Marcina Biskupa, istniał od XV do XVII wieku. Dzisiaj po pierwszym kościele pozostała drewniana kapliczka p.w. św. Marcina Biskupa. Drugi kościół p.w. Wniebowzięcia NMP wybudowany został przez Jana Wielopolskiego, konsekrowany przez bpa M. Kunickiego sufragana krakowskiego w 1750 r. Po 143 latach kościół ten uległ zniszczeniu i został zamknięty. Trzeci kościół p.w. Wniebowzięcia NMP został wybudowany przez Ewarysta Kuropatnickiego w 1782 r., konsekrowany przez bpa M. R. Sierakowskiego, sufragana przemyskiego, w 1783 r. W głównym ołtarzu znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej koronowana koronami papieskimi 17.VIII.1980 r. Figura pochodzi z końca XIV wieku. W 1972 r. wraz z pożarem kościoła uległa zniszczeniu. Obecna figura stanowi rekonstrukcję oryginalnej i jako taka została ukoronowana na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej z 13 lipca 1969 r. Dla koronacji ogromne zasługi położył rodak Lipinek ks. Jan Patrzyk, kapłan diecezji przemyskiej, który powrócił do Lipinek w 1939 r. Od 2000 r. rozpoczeto budowę czwartego kościoła z uwagi na zły stan techniczny dotychczasowej światyni, jego ciasnotę i lokalizację na skraju wsi. Budowę ukończono w 2005 r. Uroczystego poświęcenia kościoła i ołtarza dokonał ks. Bp Kazimierz Górny Biskup Rzeszowski w dniu 15.08.2005 r. Dotychczasowy kościół parafilany oraz plebania zostały zaadoptowane na dom rekolekcyjny. Są również dwa kościoły pomocnicze: w Rozdzielu p.w. Narodzenia NMP, cerkiew gr.-kat., zbudowana w 1786 r. i w Bednarce p.w. MB Nieustającej Pomocy, również dawna cerkiew gr.-kat., zbudowana w 1900 r.

Mapa