Lubenia

Lubenia

Udostępnij

Historia parafii

W 1359 r. król Kazimierz Wielki powierzył trzem braciom: Pawłowi, Jakubowi i Mikołajowi osadzenie wsi Lubenia na prawie magdeburskim. Wcześnie uzyskując prawo osadnicze Lubenia bardzo prężnie rozwijała się stając się osadą trwałą i znaczącą. Data 1392 r. traktowana jest umownie jako początek parafii, gdyż pojawia się jako pierwsza w źródłach historycznych. Według tradycji Lubenia miała kilka kościołów drewnianych, które uległy zniszczeniu. Mikołaj Rafał de Stangerberg Kostka, kapitan zamku malborskiego lub ktoś z jego przodków miał wybudować w 1739 r., według tradycji, kościół w Lubenii pod wezwaniem św. Urszuli i Towarzyszek. W 1745 r. bp Wacław Sierakowski konsekrował drewniany kościółek modrzewiowy. W XVI i XVII w. Lubenię nękały liczne najazdy Tatarów i epidemie chorób zakaźnych. Stąd nie wiadomo co stało się z poprzednim kościołem. Kościół z 1745 r. posiadał murowaną zakrystię. W grudniu 1923 r. probostwo objął ks. Józef Urbanek, który skupił wokół siebie liczną grupę parafian i doprowadził do zbudowania nowego, murowanego kościoła w Lubenii w 1926 r. W 1929 r. dekretem bpa Anatola Nowaka została utworzona parafia w Straszydlu w skład której weszła także Sołonka. Stary stary kościół z Lubenii został tam przeniesiony, i 08.12.1929 r. poświęcony przez proboszcza lubeńskiego, ks. Józefa Urbanka. W Lubenii w 1928 r. odprawiono pierwsze nabożeństwo w nowym kościele. W 1931 r. ukończono wieżę, a w 1939 r. kościół został konsekrowany. W okresie powojennym za czasów proboszczowania ks. Stanisława Króla powstało dwa nowe kościoły w Zarzeczu i Siedliskach. W 1982 r. w Siedliskach erygowano nową parafię.

Mapa