Lublica

Lublica

Udostępnij

Historia parafii

Lublica to niewielka wioska położona w gminie Kołaczyce. Przez całe wieki należała do parafii w Bieździedzy. Staraniem Ks. Kan. Stanisława Karabina, proboszcza w Bieździedzy, oraz wiernych z tej miejscowości wybudowano w Lublicy kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Budowę rozpoczęto 13 września 1989 roku. Fundusze na budowę kościoła uzyskano ze składek miesięcznych parafii Bieździedza w skład, której wchodziły sołectwa: Lublica, Sowina, Bieździadka i Bieździedza. Również fundacje otrzymano od rodaków tej parafii z Polonii Amerykańskiej. Poświecenie kościoła dokonał Ks. Bp Kazimierz Górny 23 VIII 1998 r. W dniu 08.12.2007 r. Bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, utworzył przy tym kościele rektorat terytorialny, w skład którego weszła miejscowość Lublica i część Bieździadki. Pierwszym rektorem został Ks. mgr Jan Wojciechowski. Dnia 29.09.2008 r. Rektorat otrzymał od Biskupa Rzeszowskiego obraz Matki Bożej Częstochowskiej ufundowany przez Redakcję Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z Częstochowy na 10 –lecie Niedzieli Rzeszowskiej. W dniu 26.08.2012 r. Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny erygował nową parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy.

Mapa