Łukawiec

Łukawiec

Udostępnij

Historia parafii

Historię Parafii rozpoczyna data 12.09.1977 r. kiedy to bp Tadeusz Błaszkiewicz poświęcił budynek mieszkalny Zofii Gaweł, który właścicielka przeznaczyła na kaplicę. Opiekunem nowego punktu sakralnego bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz Diecezji Przemyskiej, mianował ks. Kazimierza Burego.
W ramach obchodów 600-lecia istnienia Diecezji Przemyskiej, bp Stanisław Jakiel w październiku 1977 r. odprawił w nowej kaplicy w Łukawcu Mszę św. Mimo zakazów i gróźb ze strony władz kaplica wciąż spełniała swoją funkcję.
21.07.1978 r. bp Ignacy Tokarczuk wydał dekret powołujący do istnienia parafię w Łukawcu, a w dniu 06.08.1978 r. ks. infułat Jan Stączek, dziekan dekanatu Rzeszów i ks. Władysław Kopociński, proboszcz parafii Łąka, dokonują aktu instalacji ks. Stanisława Jezierskiego na stanowisko proboszcza w Łukawcu. Parafia powstała z części wsi Łukawiec, wyłączonej z parafii Łąka.
Powołanie Parafii w Łukawcu zbiegło się z najważniejszym wydarzeniem w życiu całego Kościoła, z wyborem kard. Karola Wojtyły na papieża. Wierni Parafii w hołdzie dla Papieża Polaka postanowili na bazie dotychczasowej kaplicy wybudować nowy kościół. 30.11.1978 r. O. Izydor Chmiel OFM przywióźł z Rzymu dla parafii w Łukawcu relikwie Krzyża Św. z dokumentem Kurii Rzymskiej potwierdzającym ich autentyczność. 16.12.1978 r. rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej po parafii. 17.04.1979 r. rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie budynku mieszkalnego na kościół, wg. projektu architekta Andrzeja Zielińskiego. Mimo zakazu władz prace trwały nadal i we wrześniu nowy kościół został przykryty dachem. 23.07.1980 r. O. Izydor Chmiel przywiózł z Rzymu błogosławieństwo Ojca Świętego dla parafii. 21 maja 1981 r. rozpoczęła się wizytacja kanoniczna parafii przez bp Ignacego Tokarczuka, a kontynuuje ją bp Bolesław Taborski i wówczas 22 maja 1981 r. następuje uroczyste poświęcenie dzwonów które otrzymały imiona: Maria, Stanisław i Jan Paweł II. 08.05.1983 r. został poświęcony cmentarz i krzyż przez ks. infułata Jana Strączka. 06.09.1983 r. Wydział Wyznań zatwierdził parafię Łukawiec wraz z proboszczem w osobie ks. Stanisława Jezierskiego i w końcu 13.11.1983 r. bp Ignacy Tokarczuk dokonał konsekracji kościoła parafialnego p.w. Miłosierdzia Bożego i złożył relikwie św. Biskupów i Męczenników Wojciecha i Stanisława. W czerwcu 1985 r. rozpoczęto prace przy budowie plebanii. 30.10.1988 r. bp Stefan Moskwa dokonał poświęcenia plebanii, a 01.12.1992 r. bp Kazimierz Górny poświęcił nowo wybudowaną kaplicę cmentarną. 30.08.1998 r. łukawska parafia obchodziła uroczyście 20-lecie swojego istnienia.
20 czerwca 2000 r. zostały sprowadzone do parafii relikwie S. Faustyny. Na początku 2001 r. rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po wszystkich rodzinach naszej parafii, zaś 16 lipca 2002 r. parafię nawiedził Jasnogórski Obraz MB. W uroczystościach tych wziął udział ks. bp. Kazimierz Górny. W 2006 r. w miesiącach sierpniu, wrześniu i październiku została rozbudowana Kaplica cmentarna, która została poświęcona przez ks. prałata Stanisława Słowika w uroczystość Wszystkich Świętych tego samego roku.
W sierpniu 2011 r. parafianie pożegnali po długich latach duszpasterzowania proboszcza ks. kan. Stanisława Jezierskiego. 25 sierpnia 2011 r. dekretem ks. bp ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego na proboszcza parafii został mianowany ks. Krzysztof Wymazała. Z chwilą objęcia parafii nowy proboszcz przystąpił do prac porządkowych i remontowych w kościele oraz na plebani. W maju 2012 r. zostały przeprowadzone prace porządkowe i poszerzona działka, na której stoi kościół, wykonano nowe ogrodzenie, przez co kościół zyskał dogodne obejście wokół świątyni. W lipcu 2012 r. został wykonany kapitalny remont ogrodzenia kościoła. W październiku i listopadzie 2012 r. trwały prace porządkowe wokół plebanii, wykonano ogrodzenie oraz utworzono nowe miejsca parkingowe dla pożytku wiernych. 26 lipca 2014 r. dekretem ks. bp. ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jana

Mapa