Mała

Mała

Udostępnij

Historia parafii

Jeszcze w XVI w. wieś Mała należała do parafii Łączki Kucharskie. Warunki duszpasterskie były bardzo ciężkie, bo dostęp do Łączek był trudny z powodu złych dróg. Właściciele dworu w Małej, Rafał i Elżbieta Łyczkowie, przystąpili w 1593 r. do budowy kościoła w Małej, który ukończyli w 1595 r. i uposażyli probostwo w grunty rolne i las.
W 1597 r. kard. Jerzy Radziwiłł, Biskup Krakowski, dokonał konsekracji kościoła w Małej, pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Kościół jest zbudowany z drzewa modrzewiowego, obecnie pokryty gontem.
Z inicjatywy Wojciecha Durka, miejscowego artysty, pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Kuczka i parafian wybudowano pomnik Chrystusa Króla o wysokości 16,5 m., który poświęcono w 1937 r.
W 1983 r. wybudowano nową, murowaną plebanię, a w 1984 r. wybudowano ogrodzenie wokół kościoła z miejscowego kamienia.
W 1995 r. wybudowano na cmentarzu kaplicę pod wezwaniem Św. Józefa, którą w tym samym roku poświęcił bp Edward Białogłowski. W latach 2000-2010, pod kierunkiem prob. Romana Jurczaka, wykonany został gemeralny remont kościoła od fundamentów po dach, który pokryto gontem. Od 2012 r. podjęto, pod kierunkiem nowego proboszcza – Ks. Jacka Piroga, generalną renowację wnętrza świątyni wraz z jej wyposażeniem. Obecnie trwają prace remontowe na cmetarzu parafialnym oraz organizowana jest nowa trasa Drogi Krzyżowej do Figury Chrystusa Króla.

Mapa