Małastów

Małastów

Udostępnij

Historia parafii

Placówka duszpasterska w Małastowie istniała już w 1948 r. Parafia p. w. Wniebowzięcia N.M.P. została erygowana 29.12.1951 r. dekeretem bpa Jana Stepy, Biskupa Tarnowskiego. Kościół parafialny to dawna cerkiew grecko-katolicka p.w. Św. Kosmy i Damiana, murowana, zbudowana w 1805 r. W parafii są jeszcze trzy kościoły filialne w Ropicy Górnej, Bodakach i Pętnej. Wszystkie trzy to dawne cerkwie greko-katolickie. Kościół w Ropicy Górnej to obiekt drewniany, zbudowany w 1819 r. p.w. Św. Michała Archanioła. Kościół w Pętnej, murowany, zbudowany w 1916 r. p.w. św. Paraskiewi. Drewniany kościół w Bodakach zbudowany został w 1902 r. p.w. św. Dymitra. Wszystkie kościoły po II wojnie światowej jako mienie porzucone stały się własnością Kościoła Rzymsko-Katolickiego. W dużej mierze zniszczone w czasie wojny są sukcesywnie remontowane. Świątynia w Pętnej od 27.10.1999 r. stała się własnością Parafii Grecko-Katolickiej i jest obecnie współużytkowana przez Parafię Rzymsko-Katolicką w niedziele i święta. W pozostałych kościołach nabożeństwa w obrządku greko-katolickim odprawiane są z racji: odpustu, Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Jordanu.

Mapa