Malawa

Malawa

Udostępnij

Historia parafii

Początki parafii i kościoła w Malawie są nieznane. Na pewno jednak parafia powstała za Kazimierza Wielkiego, który przyłączył do Polski Ruś Czerwoną, a więc przed 1370 r. Pierwszy, drewniany kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca zbudowany w bliżej nie określonym czasie, został rozebrany z powodu wielkiej starości w 1720 r. Na tym samym miejscu, Józef Poniński dzierżawca Malawy, wybudował w 1721 r. nowy kościół, również drewniany, na dębowych podwalinach, kryty gontem, a w 1919 r. blachą. Później do tego kościoła dobudowano duży przedsionek. Ten drugi kościół spalił się 06.05.1921 r. Obecny kościół, murowany, parafia wybudowała własnymi siłami w ciągu dwóch lat, od 1921 da 1923 r. pod kierunkiem proboszcza ks. Franciszka Kotuli. Cały wystrój wewnętrzny kościoła, dostosowany do stylu neogotyckiego świątyni, wykonano również za tego proboszcza. Kościół został zbudowany w innym miejscu, gdyż dawna parcela leżąca na wzgórza była za mała. Poświęcił go bp Karol Józef Fischer w 1923 r., a konsekrował bp Franciszek Barda, Biskup Przemyski, w 1931 r.
Parafia ma kościół dojazdowy p.w. św. Marii Magdaleny, znajdujący się na najwyższym wzniesieniu podrzeszowskiej okolicy (399 m n.p.m.). W 1994 r. obok kościółka wzniesiono wieżę nadawczą diecezjalnego Radia „VIA”. Na temat początków istnienia kościółka nie dysponujemy dostatecznymi dokumentami historycznymi. Pierwsza wzmianka w Archiwum Diecezji Przemyskiej o drewnianym kościółku pochodzi z XVII w. Wynika z niej, iż jeszcze 1627 r. na górce w Malawie stał kościół, który ocalał jako jeden z nielicznych w okolicy, podczas niszczycielskiego najazdu Tatarów w 1624 r. Biskup Przemyski kazał go przenieść do sąsiedniej wioski Krasne, gdzie służył wiernym aż do 1741 r. Później książe Jerzy Lubomirski wybudował nową kaplicę murowaną w stylu renesansowym, także p.w. św. Marii Magdaleny. U schyłku XVIII w. kościółek został opuszczony i uległ znacznemu zniszczeniu. Odbudowano go dopiero w 1847 r.

Mapa