Mrowla

Mrowla

Udostępnij

Historia parafii

Mrowla koło Rzeszowa niegdyś wieś królewska, fundacji Króla Kazimierza Wiekiego w 1337 r. (wg Jana Długosza), należąca do Archidiecezji Krakowskiej. W 1496 r. w Sandomierzu w święto św. Scholastyki Dziewicy, bp Jan Albert, Biskup Przemyski, fundację tę odnowił i pomnożył.
Obecny kościół p.w. Św. Łukasza Ewangelisty, (nie wiadomo który z kolei), został wybudowany w latach 1896-1900, wg projektu architekta krakowskiego Sławomira Odrzywolskiego. Proboszczem wówczas był ks. Józef Siarkowski. Konsekracja odbyła się w 1905 r. Roboty murarskie wykonał majster Mindowicz z Sieniawy. Kościół ten posiada 100-letnią kopię cudownego obrazu Matki Bożej Kochawińskiej z napisem pod spodem: „O Mater Dei electa / Esto nobis via recta”. W kościele są ponadto zabytkowe organy z 1897 r., wykonane przez firmę Rieger – Kloss z Krnov (Czechy).

Mapa