Nawsie

Nawsie

Udostępnij

Historia parafii

Parafia rzymsko-katolicka w Nawsiu została erygowana 06.05.1983 r. przez bpa Jerzego Ablewicza, Biskupa Tarnowskiego. Początki parafii wiążą się z kaplicą katechetyczno-kultową. Wioska Nawsie należała do parafii Wielopole. W 1972 r. pod kierunkiem ks. Franciszka Motyki – wikariusza z Wielopola przystąpiono do budowy kaplicy. Ówczesne władze przeszkadzały w budowie, ale już w 1978 r. rozpoczęto naukę religii w nowym budynku, kontynuując prace wykończeniowe przy kaplicy. Od 1980 r. zaczęto w kaplicy odprawiać Mszę św. w niedziele i święta. W 1982 r. rektorem kaplicy został ks. Stanisław Kos, wikariusz z Wielopola Skrzyńskiego i podjął starania o utworzenie parafii w Nawsiu. Dzięki ofiarności parafian udało się przygotować plac pod budowę kościoła. W czasie pierwszego odpustu, w dniu 15.05.1983 r. ks. Julian Śmietana proboszcz z Wielopola odczytał akt erekcyjny i nominację proboszcza nowej parafii, kórym został ks. Stanisław Kos. 27.09.1983 r. bp Jerzy Ablewicz poświęcił plac pod budowę kościoła. W tym też roku podjęto starania nad utworzeniem cmentarza. 15.08.1984 r. Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim wydał zezwolenie na budowę kościoła w Nawsiu. Od 18. sieprnia przystąpiono do budowy kościoła według projektu inżyniera Władysława Boczkaja z Rzeszowa. W 1986 r. bp Władysław Bobowski, sufragan tarnowski, dokonał wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez papieża Jana Pawła II w czerwcu 1983 r. 14.06.1992 r. bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, poświęcił kościół parafialny. Równocześnie z budową kościoła podjęto starania o utworzeniem cmentarza, który poświęcił 21.10.1984 r. ks. dr Adam Nowak, kanonik kapituły w Tarnowie. Kaplicę cmentarną zbudowano w latach 1987-1988. Została ona poświęcona w 1993 r. W 1997 r. w pobliżu kościoła wybudowano plebanię i budynek gospodarczy. Od 2013 r. w kościele znajdują się relikwie św. Andrzeja Boboli..

Mapa