Nienadówka

Nienadówka

Udostępnij

Historia parafii

Pierwszy kościół w Nienadówce, na teranie Puszczy Sandomierskiej, wybudowali z drzewa modrzewiowego w 1567 r. miejscowi bartnicy. Obrzędu jego konsekracji dokonał abp Jan Dymitr Solikowski, Arcybiskup Lwowski 14.04.1595 r., nadając tytuł św. Bartłomieja Apostoła. Fundatorem parafii była dziedziczka sokołowskiego dominium Anna z Pilczy wraz z mężem, Krzysztofem Kostką. Akt erekcyjny wydano w Łące, w święto Podwyższenia Krzyża, 14.09.1601 r. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Woszczyński, pochodzący prawdopodobnie z Sokołowa.
Do parafii należały, oprócz Nienadówki, następujące miejscowości: Stobierna-Krzywe, Trzeboś wraz z częścią Medyni, część Trzebuski. Z upływem czasu utworzyły one własne wspólnoty parafialne: Stobierna (1789), Trzeboś (1795), Trzebuska (1988). Pierwszy kościół służył parafii ponad 300 lat. Obecny, murowany w stylu neogotyckim, wzniesiono w latach 1895 – 97 za ks. prałata Antoniego Momidłowskiego. Poświęcono go w dniu parafialnego odpustu 24.08.1897 r. Konsekracji dokonał w dniu 01.07.1901 r. bp Karol Józef Fischer, sufragan przemyski, pozostawiając stary tytuł kościoła.
W przeszłości zmarłych parafian grzebano na placu przykościelnym. Od początku obecnego wieku istnieje cmentarz parafialny o pow. 2 ha, gdzie na początku lat 80-siątych wzniesiono kaplicę. 24.08.1926 r. erygowano w parafii ochronkę Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny za Starej Wsi.

Mapa