Niewodna

Niewodna

Udostępnij

Historia parafii

Pierwsze wiadomości o parafii pochodzą z 1366 r. Parafia założona przez Firlejów obejmowała swym zasięgiem wsie: Niewodna, Szufnarowa, Jazowa, Wiśniowa, Różanka. Istnienie drewnianego kościoła p.w. św. Anny potwierdza wizytacja Biskupa Radziwiłła w 1596 r. Kościół ten z czasem ulega zniszczeniu i zostaje ponownie odbudowany w 1672 r. Posiada ołtarze św. Anny, św. Antoniego, św. Piotra i Pawła, krzyż rzeźbiony w drzewie oraz drewnianą chrzcielnicę.
W 1971 r. od parafii Niewodna została odłączona Szufnarowa, Wiśniowa i Jazowa. Z parafii liczącej 4412 wiernych zostało 1050. Od 1998 r. kościół w Różance obsługuje parafia w Grodzisku. Obecny kościół został wybudowany z cegły i kamienia w stylu gotycko – romańskim w latach 1921- 1924, przez ks. proboszcza Jana Baraniewskiego, konsekrowany przez bpa Karola Fischera w 1926 r. Kościół jest trójnawowy z wieżą i sygnaturką, prezbiterium, kaplicą, zakrystią i dwoma kruchtami bocznymi. Okna ozdobione witrażami. Ołtarz główny barokowy z obrazem św. Anny na płótnie, z czterema figurami Świętych. Ołtarze boczne: Figura Matki Bożej i Serca Pana Jezusa. Zabytkowa chrzcielnica i ambona. W wieży umieszczone są trzy dzwony. Wostatnich latach zabytki te zostały poddane konserwacji. W 2016 r. pasrafia obchodzi 650-lecie swego powstania.

Mapa