Nockowa

Nockowa

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Nockowa powstała prawdopodobnie w połowie XIV w. Pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1470 r. Początkowo do parafii należały wioski: Nockowa, Iwierzyce, Wiercany, Wiśniowa i Bystrzyca. W 1933 r. bp Leon Wałęga, Biskup Tarnowski, utworzył w Bystrzycy oddzielną placówkę duszpasterską. Na terenie parafii istniała szkoła założona przed 1595 r. i szpital dla ubogich, który wyposażył w 1631 r. Spytek Ligęza. Szpital ten funkcjonował jeszcze na początku naszego stulecia. Obecny kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła został wzniesiony w 1859 r. staraniem ks. Stanisława Nikliborca przy wydatnym wsparciu finansowym dziedzica Wiśniowej, Leopolda Szumskiego. Zbudowano go na miejscu zniszczonej przez pożar drewnianej świątyni. Był to jednonawowy kamienny budynek bez wyraźnych cech stylowych. Konsekrował go 23 lipca 1869 r. bp Alojzy Pukalski, Biskup Tarnowski. W latach późniejszych kościół był rozbudowywany. Nawy boczne dobudowano w 1897 r. wg projektu architekta Karola Dziewońskiego. W latach 1958-1961 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Dzierwy, dobudowano zakrystię, kaplicę Miłosierdzia Bożego z wieżą wg projektu architekta Antoniego Mazura. Wielokrotnie zmieniany był także wystrój wnętrza kościoła. Obecnie wnętrze kościoła zaprojektował i wykonał artysta Maciej Kauczyński z Krakowa w latach 1982-1987. Na terenie parafii znajdują się dwie kaplice dojazdowe: w Będzienicy i w Wiercanach. Kaplica pod wezwaniem Matki Kościoła w Będzienicy została wybudowana w latach 1984-1988 wg projektu architekta Stanisława Kubalca z Tarnowa. Poświęcenia kaplicy dokonał 10.08.1986 r. bp Piotr Bednarczyk z Tarnowa. W Wiercanach znajduje się kaplica dojazdowa p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowana w latach 1989-1991 i poświęcona 04.08.1991 r. przez ba Władysława Bobowskiego z Tarnowa. Na cmentarzu parafialnym znajduje się kaplica p.w. Matki Bożej Bolesnej wybudowana w 1951 r. a znacznie została rozbudowana w latach 1994-1995. Poświęcił ją 29.10.1995 r. bp Edward Białogłowski z Rzeszowa. W kościele znajdują się 4 obrazy Patryka Kutzera z 1866 r.

Mapa