Ostrowy Tuszowskie

Ostrowy Tuszowskie

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Ostrowy Tuszowskie położona jest na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej. Była od najdawniejszych czasów wsią królewską. Data erekcji parafii nie jest dokładnie znana – akt erekcyjny zaginął, o czym wspominają akta z XVII w. Pewną jest data aktu dotacyjnego Króla Zygmunta Augusta tj. rok 1566 i należy przyjąć lata panowania tego króla jako czas założenia parafii.
Pierwszy kościół, rozebrany w 1902 r., powstał wcześniej – jako kościół wotywny. Okoliczności przemawiają za tym, że konsekracja miała miejsce w pierwszej połowie XVII w., około 1630 r. Podania o powstaniu kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP opracowano, według opowiadań najstarszych parafian. W miejscu gdzie stoi kościół, na skraju Puszczy, znużony polowaniem Rycerz, zasnął pod modrzewiami. We śnie objawiła mu się Matka Boska i powiedziała: „Przyszłam tu z Włoch i tu mi postawisz kościół”. Rycerz nie żałując kosztów zbudował kościół z modrzewia. Inne podanie mówi o źródełku wypływającym 100 metrów od kościoła, które to źródełko, wskazała temu rycerzowi Matka Najświętsza w nowym objawieniu. Faktem jest, że ze źródełka do niedawnych czasów ludzie czerpali wodę na choroby oczu. Obecnie staraniem proboszcza i parafian odtworzono i udostępniono ujęcie wody ze źródełka oraz zrobiono obok Dróżki Różańcowe.
Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP posiada łaskami słynący, obraz „Madonny z Puszczy”. Prawdopodobnie umieszczenie tego obrazu w wielkim ołtarzu łączy się z konsekracją kościoła (około 1630-1640 r.). Obraz ten od początku czczony jako łaskami słynący, o czym świadczą liczne wota. Świadectwem żywego przywiązania wiernych do „Madonny z Puszczy” jest liczny udział w cotygodniowej Nowennie ku Jej czci oraz składane prośby i podziękowania za Jej wstawiennictwo. W dniu 19.05.2012 r. odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Kazimierza Górnego, z udziałem biskupó, wielu kapłanów, leśników, myśliwych i wiernych z całej diecezji. Co roku odbywają się do sanktuarium pielgrzymki leśników, myśliwych i pszczelarzy.
Do parafii należą dwie kaplice w miejscowościach: Przyłęk p.w. Świętego Stanisława Kostki, poświęcona w 1990 r. przez bpa Piotra Bednarczyka z Tarnowa. Druga kaplica znajduje się w Szydłowcu. Jest to stara szkoła adoptowana na cele kultowe.

Mapa