Palikówka

Palikówka

Udostępnij

Historia parafii

Parafia została erygowana dekretem Ks. Bpa Kazimierza Górnego w dniu 25.06.2000 r. W tym dniu odbyło się poświecenie palcu pod budowę świątyni parafialnej oraz instalacja pierwszego proboszcza, którym został ks. Kazimierz Gawełda. Poświęcenia i instalacji dokonał ks. bp Kazimierz Górny w czasie Mszy św. celebrowanej na placu przygotowanym pod budowę. Nowa parafia sprawnie podjęła się budowy nowej świątyni oraz obiektów towarzyszących, tak iż 25.06.2008 r. Ks. Bp Kazimierz Górny, dokonał uroczystego poświęcenia kościoła oraz ołtarza w nowym kościele parafialnym.

Mapa