Ropczyce – św. Barbary

Ropczyce – św. Barbary

Udostępnij

Historia parafii

Parafia została erygowana 10 lipca 1999 r. Pierwszym proboszczem został ks. Leopold Kordas. Funkcję kościoła parafialnego pełniła tymczasowa kaplica wykonana w 1996 r. z konstrukcji stalowej przez Mostostal – Ropczyce, dzięki staraniom ks. Jana Delekty, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Tymaczasowa kaplica i dzwony zostały poświęcone przez bpa Kazimierza Górnego 04.12.1996 r. Dom parafilany powstał na fundamentach rozpoczętej budowy domu katechetycznego w 1989 r. W latach 2005 -2014 trwała budowa kościoła parafialnego. W dniu 10.04.2014 r. Bp Jan Wątroba, Biskup Rzeszowski odprawił w nowej świątyni pierwszą Mszę św. i pobłogosławił nową świąt6ynię, oddajać ją do sprawowania liturgii. Kościół jest nadal wyposażany. W 2015 r. zamontowano ogrzewanie, w 2016 r. granitowy ołtarz i ambonę.

Mapa