Ropczyce – św. Michała Archanioła

Ropczyce – św. Michała Archanioła

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Witkowice erygowana była prawdopodobnie w II połowie XIV w. jako Fundacja kościelna. Przemawia za tym tytuł kościoła bardzo charakterystyczny dla fundacji z tego okresu – kościół p.w. Św. Doroty. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1420 r. Parafię Witkowice wymienia również Długosz w XV w. W XVI w. parafia posiadała kościół drewniany i należała do dekanatu pilzneńskiego, a od końca XVI w. do dekanatu ropczyckiego. Nowy kościół również drewniany p.w. Św. Michała Archanioła wybudował kasztelan sandomierski Michał Sołtyk. Poświęcenia tego kościoła dokonał biskup krakowski 08.09.1761 r.
Kościół odnowiono w 1812 r., a następnie w latach 1962 – 1964. Posiada polichromię secesyjną wykonaną w 1925 r. W 1966 r. zbudowano nowe organy. W latach 1972 – 1974 staraniem ks. prałata Józefa Wójcika dokonano rozbudowy kościoła przez przedłużenie go w kierunku zachodnim o 14 m. i wybudowano nową dzwonnicę. Projekt rozbudowy kościoła i dzwonnicy wykonał inż. arch. Gerard Pająk z Rzeszowa.
23.06.1974 r. bp Jerzy Ablewicz dokonał poświecenia rozbudowanego kościoła i konsekracji trzeciego dzwonu. Nową część kościoła i dzwonnicy wybudowano z cegły i żelbetonu. Projekt polichromii i witraży do nowej części kościoła wykonał plastyk mgr inż. Maciej Kauczyński z Krakowa. Wystrój nowej części kościoła został poświęcony 05.12.1976 r. przez bpa Józefa Gucwę.
Do parafii Witkowice należą miejscowości: Witkowice, Pietrzejowa, Kozodrza i Żdżary. W Kozodrzy znajduje się kaplica p.w. Św. Maksymiliana Kolbe, wybudowana w latach 1982 – 1983, w której odprawiane są Msze Święte w niedziele, święta i pierwsze piątki miesiąca. W Żdżarach znajduje się murowany kościół p.w. Św. Józefa, wybudowany w latach 1982 – 1984, konsekrowany 29.07.1984 r. Odprawiane są tam nabożeństwa podobnie jak w Kozodrzy.
01.07.1986 r. Witkowice i Pietrzejowa zostały włączone administracyjnie do miasta Ropczyce, dlatego też została zmieniona nazwa parafii: Parafia p.w. Świętego Michała Archanioła w Ropczycach – Witkowicach.

Mapa