Ropczyce – Świętej Rodziny

Ropczyce – Świętej Rodziny

Udostępnij

Historia parafii

Kościół Najświętszej Rodziny w Ropczycach – Czekaju został zbudowany w latach 1981-1983 jako kościół filialny parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach. Tworzy jedną całość z budynkiem mieszkalnym i domem katechetycznym.
Pierwsze Msze św. w Ropczycach – Czekaju odprawiono w domu prywatnym, gdzie odbywała się katecheza w październiku 1971 r. Z upływem czasu okazało się, iż jest potrzeba regularnego jej sprawowania dla mieszkańców dzielnicy Ropczyc – Czekaja. Podjęto starania o zezwolenie na budowę kościoła. Od 1975 r. wnoszono bezskutecznie do władz wojewódzkich w Rzeszowie petycje o zezwolenie na budowę kaplicy. Wobec sprzeciwu władz mieszkańcy bez pozwolenia wznieśli „zadaszenie” przy punkcie katechetycznym. W dniu 06.12.1975 r. władze wydały właścicielom domu Janowi i Stanisławie Farbisz nakaz rozbiórki „zadaszenia”. Nie pomogły odwołania do Wojewody Rzeszowskiego czy Prokuratora Generalnego w Warszawie. Nakaz utrzymano w mocy, a na właścicieli domu i kilku mieszkańców nałożono kary pieniężne, które zapłacono, by ocalić miejsce modlitwy.
Po długich staraniach ks. prałata Józefa Cieśli, proboszcza ropczyckiego i ks. Czesława Konwenta, wikariusza, oraz mieszkańców, uzyskano zezwolenie na remont mieszkania – punktu katechetycznego, co stanowiło początek budowy świątyni wraz z zapleczem.
Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Tarnowski, w dniu 10.10.1981 r. Dom katechetyczny poświęcony został i oddany do użytku 26.09.1982 r., a kościół w dniu 26.06.1983 r. przez bpa Władysława Bobowskiego z Tarnowa. W wybudowanym obiekcie zaczęło funkcjonować systematyczne duszpasterstwo, na prawach rektoratu parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, z wszystkimi posługami duszpasterskimi. Od 1993 r. przy kościele zamieszkał na stałe duszpasterz. 26.08.2001 r. rektorat został przekształcony na parafię, a pierwszym proboszczem został mianowany ks. kan. Marian Łopatka, dotychczasowy rektor.

Mapa