Ropica Polska

Ropica Polska

Udostępnij

Historia parafii

Ropica Polska jest najstarszą, udokumentowaną miejscowością w dekanacie gorlickim. Jej znane dzieje sięgają 1265 r. Pomimo długiej historii, nigdy nie była samodzielną parafią. Dopiero w 1981 r. wydzielono nową parafię Ropica Dolna (dzisiaj Polska) z obszaru parafii p.w. Narodzenia Matki Bożej w Gorlicach. Akt erekcyjny nosi datę 21.07.1982 r. Wydany został przez bpa Jerzego Ablewicza, Biskupa Tarnowskiego . Obowiązki tworzenia wspólnoty parafialnej i budowy kościoła powierzono ówczesnemu katechecie ropickiemu, ks. Józefowi Makowskiemu, który został mianowany proboszczem.
Pierwsze Ofiary Mszy świętych sprawowano w budynku po byłej karczmie. W tym samym budynku mieszkał duszpasterz parafii i mieściło się zaplecze kancelaryjne. Jego stan techniczny był bardzo zły, co mobilizowało do podjęcia starań o budowę kościoła parafialnego i zaplecza. Pierwotnie miał to być kościół z domem katechetycznym o powierzchni 600 m2. Projekt właściwy stanowi jednak osobny kościół i odrębną plebanię. Autorem projektu jest architekt Zbigniew Gąsior z Gorlic, konstruktorem inżynier Jan Szymański, a kierownikiem budowy był Adam Baczyński. Kamień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony 22.06.1985 r. na Błoniach w Krakowie przez Ojca św. Jana Pawła II. Zezwolenie na budowę świątyni otrzymano 10.02.1985 r. Kościół stanął na gruntach Bernadety Barszcz, Stanisława Barszcza i Anny Michałowskiej (0,55 ha). Rozpoczęcie budowy nastąpiło 10.04.1985 r. Aktu wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Tarnowski, 31.08.1986 r. Od pierwszej niedzieli Adwentu 1990 r. rozpoczęto celebrowanie Msze św. codzienne i w święta w murach jeszcze nie wykończonej świątyni. Konsekracji kościoła dokonał bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, w dniu 10.04.1994 r. Konsekracja nie była finałem budowy świątyni. Prace przy jej upiększaniu wciąż trwają.

Mapa