Rudna Wielka

Rudna Wielka

Udostępnij

Historia parafii

Parafia została erygowana w październiku 1912 r. Wydzielono ją z Parafii Świlcza. Do Parafii przydzielono miejscowości: Rudna Wielka, Rudna Mała, Rogoźnica, w późniejszym czasie z części Rudnej Wielkiej utworzono nową miejscowość – Pogwizdów Nowy. Do powstania Parafii przyczynił się dr Stanisław Dąmbski, właściciel ziemski w Rudnej Wielkiej. Odtąd rodzina Dąmbskich stała się kolatorem nowej parafii. Pierwszym administratorem został mianowany ks. Józef Hajduk. On to do istniejącej Ochronki prowadzonej przez Siostry Służebniczki Starowiejskie dobudował drewnianą kaplicę, która stała się pierwszym kościołem parafialnym w Rudnej Wielkiej. Kolator dał ziemię pod plebanię i zabudowania gospodarskie.
W 1919 r. po przeniesieniu ks. Józefa Hajduka do Tuczemp proboszczem został mianowany ks. Jan Tamkowski. Po roku administrowania parafią zmarł. W 1920 r. proboszczem został ks. Marian Kulczycki, który podjął się budowy nowego kościoła. Projekt przygotował architekt Wawrzyniec Dajczak ze Lwowa. W 1928 r. bp Anatol Nowak z Przemyśla poświecił i wmurował kamień węgielny nowego kościoła. W październiku 1936 r. poświęcono kościół. Następca ks. Mariana Kulczyckigo, ks. Antoni Olejarka, troszczył się o wystrój kościoła. I tak przygotowany kościół został uroczyście konsekrowany 15 maja 1955 r. przez bpa Wojciecha Tomakę z Przemyśla. Po wybudowaniu kościoła filialnego w Rogoźnicy miejscowość ta w 1995 r. została samodzielnym rektoratem, a w 2006 r. parafią.
W latach 2009-2015 dokonano gruntownej renowacji świątyni parafialnej.

Mapa