Rzeszów – Bożego Ciała

Rzeszów – Bożego Ciała

Udostępnij

Historia parafii

Początek duszpasterstwa na nowym osiedlu powstającym w północnej części Rzeszowa miał miejsce w 1980 r. Powstawało nowe osiedle, ale w planach urbanistycznych nie było mowy o budowie świątyni. Ponieważ nie było możliwości uzyskania zgody odpowiednich urzędów na legalne wzniesienie świątyni, wybudowany został legalnie budynek gospodarczy. 11.05.1980 r. bp Tadeusz Błaszkiewicz, biskup pomocniczy z Przemyśla dokonał jego poświecenia i przemianowania na publiczną kaplicę mszalną. Utworzony został Rektorat p.w. Bożego Ciała, wydzielony z parafii rzeszowskich: Matki Bożej Różańcowej i Świętego Józefa, a także z parafii Miłocin i Przybyszówka.
Rektorat liczył kilkaset osób i posiadał prawo prowadzenia ksiąg metrykalnych. 01.07.1982 r. bp Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Przemyski, wydał dekret erygowania parafii Bożego Ciała, a proboszczem mianował dotychczasowego rektora, ks. Henryka Wojtyło.
02.06.1991 r. w czasie pobytu w Rzeszowie Ojciec Święty Jan Paweł II, dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. 02.08.1991 r. rozpoczęły się prace przy budowie świątyni.
25.06.1993 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, dokonał wmurowania kamienia węgielnego w pierwsze warstwy muru. W listopadzie 1992 r. parafia otrzymała przywilej na obchodzenie drugiego odpustu w dniu 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Wielkie uroczystości odpustowe wraz z poświęceniem figury patronki
parafii Matki Bożej z Lourdes przy udziale bpa Edwarda Białogłowskiego odbyły się w 1993 r. 11.05.1999 r. bp Kazimierz Górny poświęcił i konsekrował nową świątynię.
Parafia początkowo znajdowała się w strukturach dekanatu Rzeszów II, a od 2004 – Rzeszów – Fara.

Mapa