Rzeszów – Matki Bożej Różańcowej

Rzeszów – Matki Bożej Różańcowej

Udostępnij

Historia parafii

Początek parafii sięga 1972 r., wtedy to z polecania ks. bpa Ignacego Tokarczuka i za jego staraniem, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, ks. Józef Sondej zakupił dom i działkę przy ul. Łabędziej 7. Zamieszka! tam z zamiarem budowania kaplicy ks. Jakieła. Po wykonaniu fundamentów pod kaplicę, ks. Jakieła został wyrzucony przez milicję, a dom został bezprawnie zakwaterowany przez rzekomych pogorzelców. W tej trudnej sytuacji z pomocą przyszedł ks. Piotr Szkolnicki z Czudca, który przekazał dom przy ul. Jastrzębiej. W tym domu ks. Józef Kapusta wraz z ks. dziekanem Józefem Sondejem odprawił Msze św. i wystawił Najświętszym Sakrament do adoracji. Powoli zaczęli gromadzić się wierni początkowo zastraszani przez milicję i służbę bezpieczeństwa, która widząc determinacje kapłanów i wiernych odstąpiła po tygodniu od fotografowania i pilnowania budynku. Budynek ten został zaadoptowany na kaplicę. W 1974 r. został ustanowiony rektorat, który 16 X 1976 r. został przekształcony w parafię pw. Matki Bożej Różańcowej. Od początku istnienia parafii zostały podjęte starania u ówczesnych władz o pozwolenie na budowę świątyni. Po latach ogromnej determinacji ze strony wspólnoty parafialnej, w latach stanu wojennego w 1982 r. takie pozwolenie uzyskano. Projekt świątyni wykonał architekt Regler z Krakowa. Budowę rozpoczęto w 1983 r., najpierw wybudowano dolny kościół, gdzie zaczęto odprawiać nabożeństwa w 1987 r. Całość wraz zapleczem katechetyczno-mieszkalnym ukończono w 1989 r. W październiku tegoż roku świątynia została poświęcona przez ks. bpa Tokarczuka. 9 kwietnia 1990 r. zmarł ks. Józef Kapusta. Nowym proboszczem został ks. Taduesz Wyskiel
Od 1990 r. prowadzone są prace wykończeniowe i wystrój wnętrza świątyni, a także jej otoczenia. Wnętrze kościoła zaprojektował artysta plastyk Maciej Kauczyński. Konsekracja świątyni ma się dokonać 7 października 2016 r.

Mapa