Rzeszów – Matki Bożej Saletyńskiej

Rzeszów – Matki Bożej Saletyńskiej

Udostępnij

Historia parafii

W 1936 r. ks. prałat Julian Łukaszkiewicz zwrócił się do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, aby przyszli do Rzeszowa w celu objęcia pracy nad chłopcami z biednych i patologicznych rodzin. Przybyli do Rzeszowa Księża Misjonarze Saletyni i przyjęli w stanie surowym budynek dwu piętrowy przeznaczony na Sierociniec. Wybuch wojny i czas powojenny uniemożliwił dalej kontynuowanie pracy. Zmieniające się uwarunkowania rozwoju miasta Rzeszowa, powodowały konieczność powołania nowej parafii, w celu obsługi wiernych zamieszkujących w nowo powstałym osiedlu. Dnia 14.01.1949 r. bp Franciszek Barda, Ordynariusz Diecezji Przemyskiej, wydał dekret powołujący parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Saletyńskiej i powierzył jej obsługę Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszym Proboszczem był Ks. Franciszek Czarnik MS. Rozpoczęły się starania o zezwolenie na budowę kościoła, które trwały do 1978 r. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było przywiezienie przez ks. proboszcza Adolfa Grotkowskiego MS figury Matki Boskiej Saletyńskiej z Dębowca i wybudowanie prowizorycznej kaplicy na placu przed domem zakonnym w celu obrony placu pod budowę świątyni. Poświęcenie kaplicy i umieszczenie w niej figury odbyło się 19.09.1976 r. To rozgniewało ówczesne władze i spowodowano podpalenie kaplicy. Wierni wraz z duszpasterzami uratowali kaplicę i figurę. W 1989 r. parafia otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła. W 1983 r. bp Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Diecezji Przemyskiej, poświęcił nowy kościół. W 1993 r. sprawiono do kościoła witraże. Bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, w dniu 01.06.1996 r. wyraził zgodę na wprowadzenie wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym. Dnia 11.06.1996 r. nadał dolnemu kościołowi tytuł Miłosierdzia Bożego i ustanowił drugi odpust w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dnia 19.09.1999 r. bp Kazimierz Górny dokonał konsekracji kościoła, poświęcił urządzone prezbiterium z nowym tabernakulum i figurami M.B. Saletyńskiej tzw. „tryptyk saletyński” oraz stacje Drogi Krzyżowej wykonane w brązie.
W dniu 27 sieprnia 2000 r. na stadionie Stali Rzeszów Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny dokonał koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Saletyńskiej, patronki Ludzi Pracy.

Mapa