Rzeszów – Matki Bożej Śnieżnej

Rzeszów – Matki Bożej Śnieżnej

Udostępnij

Historia parafii

Początki osadnictwa w Budziwoju nie są znane. Na początku XV w. była to wieś już zorganizowana, o czym świadczy wzmianka z 1425 r, o Piotrze, sołtysie z Budziwoja, który zasiadał w sądzie w Tyczynie. Budziwój należał do parafii Tyczyn. Od niepamiętnych czasów posiadał własny, drewniany, modrzewiowy kościółek, według tradycji, kilkakrotnie palony przez Tatarów. Z tych pożarów zawsze pozostawał cały, malowany na desce obraz Matki Bożej. W 1646 r. obraz został przemalowany przez malarza Sebastiana Żurawinicza na obraz przedstawiający Matkę Bożą Śnieżną. W 1732 r. malarz Stanisław Pawłocki, nieudolnie i błędnie przemalował obraz. W 1962 r. Ks. Władysław Lutecki dokonał odnowienia obrazu, doprowadzając go do pierwotnego stanu.
W 1905 r. przystąpiono do budowy nowego, murowanego kościoła, w miejsce starego, drewnianego, kosztem Gminy Budziwój i przy złożeniu datku Książąt Radziwiłłów z Tyczyna, według planu inżyniera Adolfa Sumpera z Rzeszowa. Z polecenia bpa Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa Przemyskiego, kościół ten został uroczyście poświęcony 05.08.1907 r. i oddany do użytku wiernych. Na prośbę wiernych Budziwoja w styczniu 1921 r. bp Józef Sebastian Pelczar utworzył w Budziwoju ekspozyturę parafii Tyczyn. Wnet Budziwój został samodzielną parafią. Pierwszym proboszczem był ks. Tomasz Żarów. Od 1921 r. Parafia Budziwój posiadała cmentarz grzebalny, na który właściciel ziemski Tyczyna Witold Uznański, oddał jeden mórg ziemi. W 1961 r. kościół został rozbudowany przez dobudowanie bocznych naw. W 1990 r. został oddany do użytku nowy Dom Parafialny, przeznaczony na katechizację i spotkania parafialne. W 1992 r. została poświęcona i oddana do użytku nowa plebania z Domem Sióstr. W latach 1976 – 1993 w parafii pracowały Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. W 1999 r. Parafia rozpoczęła budowę nowego kościoła, który 5.08.202 r. poświęcił Ks. bp Kazimierz Górny. W 2004 r. do parafii powróciły siostry, które prowadzą 3 -oddiałowe przedszkole dla 90. dzieci.

Mapa