Rzeszów – Miłosierdzia Bożego

Rzeszów – Miłosierdzia Bożego

Udostępnij

Historia parafii

Powstanie kościoła w Białej związane jest z punktem katechetycznym, który zorganizowano w domu mieszkalnym Marii Leś. Katechizowali tu księża z parafii Zalesie, którzy mieli pod opieką dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białej. Gdy właścicielka Maria Leś zamieszkała w sąsiednim domu, przekazała swój dom na potrzeby kościoła. Ks. prałat Władysław Janowski, proboszcz z Rzeszowa – Zalesia, przy współpracy miejscowej ludności prowadził adaptację budynku do potrzeb liturgicznych i w dniu 13.12.1981 r. rozpoczął regularną obsługę kaplicy dojazdowej p.w. Miłosierdzia Bożego, w której sprawowano Mszę św. w niedziele i święta, a także w I piątki miesiąca.
W trudnym pod względem prawnym okresie stanu wojennego obmurowano istniejący budynek, konstrukcję dachową ustawiono na nowych ścianach, a drewniane ściany budynku usunięto. Budynek został przystosowany do potrzeb sakralnych i w dniu 28.06.1982 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, dokonał poświęcenia. W rok później tenże biskup erygował nową parafię p.w. Miłosierdzia Bożego, która kanonicznie została objęta 04.07.1983 r. przez ks. Mieczysława Mleczkę, dotychczasowego wikariusza w Malawie.

Mapa