Rzeszów – Najświętszego Serca Pana Jezusa

Rzeszów – Najświętszego Serca Pana Jezusa

Udostępnij

Historia parafii

W 1972 r. został powołany wikariat samodzielny, w ramach parafii Słocina. 17.04.1973 r. został utworzony Ośrodek Duszpasterski wydzielony z Parafii Słocina (Drabinianka i Czekaj) przy tymczasowej kaplicy przy ul. Koło. Celem tego ośrodka duszpasterskiego było zawiązanie wspólnoty parafialnej i starania o zezwolenie na budowę kościoła. Lokalizację pod budowę po wielu staraniach i przeszkodach ze strony włądz otrzymano 16.08.1975 r., zaś pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu 22.07.1977 r. Budowę rozpoczęto 05.09.1977 r., kamień węgielny poświęcono 14.12.1980 r. i oddano do użytku kościół dolny. W listopadzie 1982 r. oddano do użytku kościół górny. Kościół jest posadowiony na 103 studniach betonowych sięgających do 13 m głębokości. Świątynia zbudowana jest na planie serca. Obiekty projektował prof. W. Cęckiewicz z Krakowa. Projektantami wyposażenia wnętrza są: Z. Czyż, E. Polit, Z. Mitał-Szczepańska z Rzeszowa. Organy 36-głosowe wykonał K. Truszczyński z Warszawy. W katedrze jest statua Matki Bożej Fatimskiej koronowana na prawie diecezjalnym 13.06.1993 r. Uroczyste nabożeństwa fatimskie odbywają się 13 dnia miesiąca od maja do października. W kościele dolnym znajduje się obraz Serca Pana Jezusa – Patrona Parafii. Na terenie parafii jest 9 świętych figur po osiedlach. Są 4 dzwony: 1450 kg, 900 kg, 310 kg, 280 kg. Parafie erygował bp Ignacy Tokarczuk, Biksup Przemyski, 11.10.1975 r. Konsekracji kościoła dokonał Jan Paweł II, papież, w dniu 02.06.1991 r. Po utworzeniu Diecezji Rzeszowskiej 25.03.1992 r. kościół dekretem Jana Pawła II stał się Katedrą Diecezji Rzeszowskiej.
Budowę plebanii i domu katechetycznego zakończono w 1984 r. W 1989 r. wybudowano na Drabiniance kościół filialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.

Mapa