Rzeszów – Podwyższenia Krzyża Świętego

Rzeszów – Podwyższenia Krzyża Świętego

Udostępnij

Historia parafii

Na terenie obecnej parafii 25.05.1978 r. została odprawiona pierwsza Msza św. pod przewodnictwem bpa Tadeusza Błaszkiewicza. Biskup dokonał również poświęcenia zabudowań gospodarczych pod przyszły obiekt sakralny. Duchowym motorem i częściowym fundatorem był ówczesny ks. dziekan Józef Sondej. Decyzją bpa Ignacego Tokarczuka, Biskupa Przemyskiego, proboszczem nowopowstałej parafii został mianowany ks. Franciszek Kołodziej. Budynki gospodarcze zaadoptowano na tymczasową kaplicę. Parafie erygował 01.01.1979 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski.
Tytuł kościoła „Podwyższenia Krzyża Świętego'” został ustanowiony dla upamiętnienia profanacji Krzyża postawionego w 1933 r. przez mieszkańców Rzeszowa w 1900 -setną rocznicę odkupienia, dla upamiętnienia mordu Polaków uczestników Wiosny Ludów 1848 r. W wyniku rozbudowy osiedla Baranówka i wybudowania trzech dużych szkół zaistniała potrzeba budowy kościoła. Przedstawiciele parafii wraz z proboszczem napotykali na trudności w uzyskaniu zezwolenia na budowę kościoła. Prace budowlane rozpoczęto bez zezwolenia władz świeckich. 02.05.1987 r. pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Muchy, dokonano uroczystego poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła, domu katechetycznego i plebani. W 10 -tą rocznicę istnienia parafii 22.05.1988 r. ks. dziekan Józef Sondej poświęcił kaplicę i dom katechetyczny. Równocześnie trwały dalsze prace budowlane przy nowym kościele, którego architektem był Ruben Bardanaszwili z Krosna. 20.05.1993 r. świątynia została poświęcona przez bpa Kazimierza Górnego, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.
Konsekracji dokonał także Ks. Bp Kazimierz Górny 14.09.2003 r. w roku 2011 został przeprowadzony remot domu parafialnego, a w latach 2013-2015 remont kościoła na zewnątrz i wewnątrz.

Mapa