Rzeszów – św. Huberta

Rzeszów – św. Huberta

Udostępnij

Historia parafii

Parafia pw. św. Huberta jest jedną z dwóch w Polsce pod wezwaniem świętego Huberta, patrona myśliwych.
Milocin – wioska podmiejska położona przy północnej granicy miasta wojewódzkiego Rzeszowa, po obu stronach drogi Rzeszów – Warszawa. Do końca lipca 1969 roku Milocin należał do parafii św. Józefa w Rzeszowie. W roku 1969 ks. bp Ignacy Tokarczuk postanowił Miłocin odłączyć od Staromieścia i ustanowił samodzielną placówkę duszpasterską, przy zabytkowej kaplicy św. Huberta. Zamianował proboszczem ks. Tadeusza Warzyboka, który duszpasterzował do 25 sierpnia 1998 roku. W tym dniu ks. bp Kazimierz Górny mianował proboszczem tej parafii ks. dr Edwarda Ruina, dotychczasowego redaktora programowego Katolickiego Radia Via.
W parafii znajdują się dwa obiekty sakralne: kaplica św. Huberta i kościół pw. św. Huberta. Zabytkowa kaplica powstała w latach 1741-1746 w okresie pobytu na dworze J. I. Lubomirskiego K. H. Wiedemana. Plan kaplicy nawiązuje w rzucie, jak też w formie do kościołów Sakramentanek i Czerniakowskiego w Warszawie, oraz kościoła w Chęcinach Starych. Kaplica jest budowlą centralną na planie krzyża greckiego skrzyżowanego z ośmiobokiem. Posiada wysmukłą sylwetkę nakrytą wydłużoną w proporcach kopułą oświetlaną latarnią. Na muzyczny chór, kryjący przedsionek kaplicy, tworzący jednocześnie coś w rodzaju zewnętrznego balkonu, prowadzą monumentalne w proporcji do reszty budowli schody. Kaplica jest otoczona starodrzewiem. Jest to obiekt murowany z cegły, pokryty tynkiem. Posiada dwie kondygnacje z kryptą. We wnętrzu, w ramionach krzyża znajdują się wysokie wnęki arkadowe. W arkadach tych umieszczono od strony wschodniej i zachodniej drzwi boczne. Natomiast główny portal i empora ponad nim znajdują się od strony południowej, a ołtarz – od północnej. W pozostałych ścianach znajdują się półkoliście sklepione prostokątne okna. Wnętrza pokryte są polichromią póżnobarokową przypisywaną Tomaszowi Medykowi. Obecnie kaplica św. Huberta jest uważana za jeden z cenniejszych obiektów architektury powstałych w okresie działania mecenatu Lubomirskich w Rzeszowie.
W roku 2000 została zbudowana w ciągu 140 dni nowa świątynia pw. św. Huberta. Budowniczym kościoła jest obecny ks. proboszcz Edward Rusin. W dniu 5 września 2000 r. Bp Kazimierz Górny dokonał wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez Jana Pawła II w Sandomierzu oraz dokonał poświęcenia świątyni. W dniu 3 listopada 2001 r. bp Kazimierz Górny dokonał poświęcenia polichromii w nowym kościele, natomiat 30 maja 2009 r. ks. bp Kazimierz Górny dokonuje konsekracji nowego kościoła. Urzeka on swą funkcjonalnością i oryginalną architekturą, będącą połączeniem tradycyjnego stylu sakralnego z nowoczesnym sposobem budowania. Dyskretna stylizacja, dobre wyczucie formy i detalu artystycznego czynią go jedną z najciekawszych budowli sakralnych w okolicy. Wystrój kościoła wskazuje, iż jest to świątynia myśliwska.
Więcej informacji na temat kaplicy, jak też i nowej świątyni można znaleźć w publikacjach książkowych: „Miłocin nie tylko dla myśliwych” oraz „Integracyjny charakter kultu św. Huberta”. Miłociński kościół jest miejscem spotkań myśliwych z Podkarpacia. Gromadzą się w nim w dniu swego patronalnego święta – 3 listopada, myśliwi z Podkarpacia, by prosić swojego patrona o opiekę na nowy sezon łowiecki.

Mapa