Rzeszów – św. Jadwigi Królowej

Rzeszów – św. Jadwigi Królowej

Udostępnij

Historia parafii

Organizowanie tego ośrodka duszpasterskiego rozpoczęło się w 2000 r. z inicjatywy bp Kazimierza Górnego. W ciągu niespełna dwóch lat pozyskano działkę, zlokalizowana naprzeciw głównego gmachu Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wzniesiono tymczasową świątynię „Szopkę”, służącą wcześniej duszpasterstwu w rzeszowskiej parafii dominikańskiejv św. Jacka. Kościół ten poświęcił 23.08.2002 r. bp Kazimierz Górny, nadając mu tytuł św. Jadwigi Królowej, a następnie 01.02.2003 r. podniósł do rangi rektoratu pw. św. Jadwigi Królowej. Trzy lata później 27.08.2006 r. przy tym kościele erygował parafię pw. św. Jadwigi Królowej, wydzieloną z terytorium trzech parafii: Rzeszów Fara, św. Michała Archanioła i Opatrzności Bożej. Pierwszym proboszczem został zamianowany ks. Janusz Kosior. Parafia została włączona w struktury dekanatu Rzeszów – Katedra.
W dniu 08.06.2008 r. bp Kazimierz Górny poświęcił plac pod budowę nowego kościoła. Uroczystość zbiegła się z wprowadzeniem relikwii św. Jadwigi Królowej do powstającej parafii. 29 października 2008 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. W listopadzie 2009 r. rozpoczęto budowę ścian kościoła i domu parafialnego. Niespełna rok później, 8 czerwca 2010 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Kolejne dwa lata prac budowlanych polegały na wznoszeniu murów kościoła i domu parafialnego, konstrukcji płyty oraz dachu. W lutym 2013 r. oddano do użytku dom parafialny, a już 6 czerwca 2013 r. bp Kazimierz Górny odprawił pierwszą Mszę św. w surowych murach nowego kościoła.
Od tego momentu liturgię dla wspólnoty parafii św. Jadwigi Królowej sprawowano w murach tego budynku. Równocześnie kontynuowano prace budowlane – wykonanie tynków, wylewki podłogowej oraz elewacji zewnętrznej. Kolejne miesiące pracy przynosiły widoczne efekty. Jako pierwsza została poświęcona kaplica Matki Bożej Pompejańskiej w dniu 19 października 2014 r. Następnie 9 grudnia, 2014 r. w prezbiterium kościoła zawisł dziesięciometrowy krzyż. W roku 2015 całość kościoła wyłożona została granitową posadzką, zamontowano ołtarz, ambonę oraz balaski. Kolejnym etapem wykończenia wystroju kościoła było wykonanie obrazów prezentujących św. Jadwigę Królową i św. Jana Pawła II oraz wykonanie ceramicznych stacji Drogi Krzyżowej. Ostatnim elementem świątyni są 29-głosowe organy piszczałkowe oraz ławki. W dniu 08.06.2016 r. bp Jan Wątroba dokonał aktu poświęcania (konsekracji) kościoła i ołtarza.

Mapa