Rzeszów – św. Jana Pawła II

Rzeszów – św. Jana Pawła II

Udostępnij

Historia parafii

Parafia św. Jana Pawła II została utworzona dekretem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby 11 lutego 2016 r. z parafii św. Józefa Kalsancjusza w Rzeszowie i parafii Krasne. Pierwszym proboszczem został mianowany Ks. mgr Mariusz Nowak, dotychczas wikariusz w parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. W 2016 r. podjęto działania mające na celu pozyskanie terenu pod budowę kościoła oraz przygotowanie tymczasowej kaplicy. Kaplica ta zostanie uruchomiona w grudniu 2016 r.

Mapa